Kontakt

Lokala föreskrifter

Allmänna lokala ordningsföreskrifter är grundläggande bestämmelser om allmän ordning och säkerhet på offentlig plats. De innehåller även bestämmelser om hur den allmänna ordningen i Ovanåkers kommun ska upprätthållas.

Kontakt

Kommunchef

Mattias Bergström
Tfn 0271-570 37
E-post mattias.bergstrom@ovanaker.se

Senast uppdaterad