Kontakt

Dispenser för transporter

Om ett fordon eller fordonståg, med eller utan last, måste vara bredare, längre eller tyngre än vad grundbestämmelserna medger, är det möjligt att ansöka om undantag (dispens) för just den transporten.

Gäller transporten över flera kommuner görs ansökan direkt till Trafikverket Länk till annan webbplats..

Gäller det en transport inom kommunen kan kommunen bevilja dispens för de statliga och kommunala vägarna (ej enskilda).

Använd följande blankett för transport inom kommunen Pdf, 124.1 kB..

Ifylld blankett skickas till:

Ovanåkers kommun
Björn Nordlund
828 80 Edsbyn

Eller via e-post till: bjorn.nordlund@ovanaker.se

Kontakt

Trafiktekniker

Björn Nordlund
Tfn 0271-574 42
E-post bjorn.nordlund@ovanaker.se

Senast uppdaterad