Kontakt

Gatuunderhåll

Underhåll av de kommunala gatorna:

Pågående gatuunderhåll

Prästvägen/Västra Kyrkogatan, Alfta

Ny gång- och cykelväg kommer att byggas. Även delvis förstärkningsåtgärder.

Kolbacken, Ovanåker

Förstärkningsåtgärder utförs, vägen färdigställs under v. 20.

Skolbacken, Ovanåker

Förstärkningsåtgärder utförs, vägen färdigställs under v. 20.

Gång- och cykelväg mellan Alfta och Bränderna, del 1

Gång- och cykelväg kommer att byggas från Ol-Anders till Västra Ösavägen. Bygget kommer att puasas under vintern så att vägen får sätta sig, sedan färdigställs cykelvägen under 2023.

Olkens väg, Edsbyn

Förstärkningsåtgärder planeras på södra delen av Olkens väg. Kommer utföras 2023.


Kommande gatuunderhåll:

Sporthallsvägen, Edsbyn

Förstärkningsåtgärder planeras till 2023.

Gång- och cykelväg mellan Alfta och Bränderna, del 2

Etapp två av gång- och cykelvägen mellan Ol-Anders och Bränderna påbörjas. Etapp två går mellan Västra Ösavägen och Alfta Industricenter.

Olof Johanssons väg, Edsbyn

Beläggningsarbete.

Brunnsvägen, Edsbyn

Beläggningsarbete.


2023 års gatuundehåll planeras fortfarande, fler gator kan tillkomma.


Underhåll av Trafikverkets vägar:

Trafikverket genomför varje år förbättringsarbete på landets vägar. Ibland påverkar Trafikverkets vägarbeten oss i Ovanåkers kommun. Här kan du kan läsa mer om Trafikverkets underhållsarbete i Gävleborgs län:

Kontakt

Trafiktekniker

Björn Nordlund
Tfn: 0271-574 42
E-post bjorn.nordlund@ovanaker.se

Senast uppdaterad