Kontakt

Gatuunderhåll

Underhåll av de kommunala gatorna:

Pågående gatuunderhåll

Ungmansvägen, Alfta

Det pågående vägarbetet på Ungmansvägen ska färdigställas.

Freskavägen, Edsbyn

Arbetet med delar av Freskavägen har påbörjats.

Videgatan, Edsbyn

Arbetet med Videgatan har påbörjats.

 

Kommande gatuunderhåll

Apoteksgatan, Edsbyn

Gata och gångväg byggs om.

Järnvägsgatan, Edsbyn

En gångväg kommer att byggas.

Skolbacken, Ovanåker

Delar av Skolbacken kommer att byggas om.

Alvägen, Alfta

Beläggningsåtgärd.

Spelmansvägen, Edsbyn

Delar av Spelmansvägen kommer att byggas om

Gammelgårdsvägen, Runemo

 

Under planering
Underhåll av Trafikverkets vägar:

Trafikverket utför under året beläggningsarbete på en del av vägarna inom kommunen. Du kan läsa mer om Trafikverkets underhållsarbete för hela länet på:

Beläggningsarbeten i Gävleborg 2021länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Planerat underhåll:

Väg 678, Roteberg – Öjung

Förbättringsarbete på delar av vägen kommer att utföras under v. 17-20. Trafikpåverkan beräknas vara liten och trafiken kommer att ledas förbi arbetsplatsen med hjälp av lots/signal.

Väg 601, Storsveden – Alfta

Beläggningsarbete utförs under v.19-23. Trafikpåverkan beräknas vara stor och trafiken kommer att ledas förbi arbetsplatsen med hjälp av lots/signal.

Väg 50, Alfta – Söräng

Beläggningsarbete utförs under v.28-31. Trafikpåverkan beräknas vara måttlig och trafiken kommer att ledas förbi arbetsplatsen med hjälp av lots/signal.

Väg 597, Genomfart Edsbyn centrum

Beläggningsarbete utförs under v.32- . Trafikpåverkan beräknas vara måttlig och trafiken kommer att ledas förbi arbetsplatsen med hjälp av lots/signal.

Väg 684, Alfta–Röstabo

Förbättringsarbete på delar av vägen kommer att utföras under sommaren. Trafikpåverkan beräknas vara liten och trafiken kommer att ledas förbi arbetsplatsen med hjälp av lots/signal.

Kontakt

Gatuchef

Ulf Ståhlberg
Tfn: 0271-574 43
E-post ulf.stahlberg@ovanaker.se

Senast uppdaterad