Kontakt

Snöröjning

NCC Roads AB hanterar och ansvarar för både snöröjning och halkbekämpning inklusive beredskap i kommunen.

När snöröjs det?

  • Snöröjning startar på våra gång- och cykelvägar, kommunala huvudgator och skolor/äldreboenden vid 6 cm snö
  • Resterande gator vid 8 cm snö

Plogskador

Uppkommer skador i samband med röjningsinsatserna ska du omedelbart anmäla detta till NCC på tfn: 070-385 71 63

Parkering

Det är viktigt att tänka på hur du parkerar ditt fordon. En felaktig parkering kan innebära dålig eller i vissa fall ingen snöröjning alls på en del platser.

Vägar

Trafikverket ansvarar för läns- och riksvägar, samt:

  • Långgatan i Edsbyn och i Alfta
  • Centralgatan i Edsbyn
  • Rotebergsvägen
  • Järnvägsgatan i Edsbyn

Vissa gator har högre prioriteritet än andra och därför kan plogkanter och oplogade partier uppstå.

Det finns även ett antal vägsamfälligheter inom kommunen.

Aefab

Kommunens fastighetsbolag Aefab sköter snöröjninglänk till annan webbplats vid deras fastigheter.

Kontakt

Ovanåkers kommun
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Tfn 0271-570 00
Fax 0271-573 74
Skicka e-post

NCC Roads
Journummer
Tfn 070-385 71 63

Senast uppdaterad 2017-11-22 13.16

Tyck till om sidan