Kontakt

Hastighetssänkande åtgärder

Om man upplever att hastigheten efter sin gata är hög finns det möjlighet att ansöka om att ställa ut blomlådor.

Du kan skicka in en ansökan genom att kontakta trafiktekniker Björn Nordlund på telefon 0271-574 42 eller e-post bjorn.nordlund@ovanaker.se.

Ditt ansvar som kontaktperson:

 • Du måste vara boende längs den atuella gatan
 • Du ansvarar för alla kostnader för blomlådor inklusive blommor och jord och du bygger lådorna själv eller tillsammans med grannarna
 • Du ansvarar för att blomlådorna är utformade enligt ritning som gatuavdelningen givit ut
 • Du ansvarar för att blomlådorna är i mycket gott skick och planterade med levande blommor. Trasiga blomlådor, stenar eller endast jord i lådorna accepteras inte.
 • Du ansvarar för att blomlådorna endast är utställda under tiden 15 maj - 15 september
 • Du ansvarar för att blomlådorna är placerade som gatuavdelningen har bestämt
 • Du ansvarar för att blomlådorna tas in för förvaring under vintersäsongen. Lådorna får då inte placeras i vägkanten

Kriterier för utsättning av blomlådor

Dessa kriterier är vägledande. En bedömning av gatans lämplighet för blomlådor görs i varje enskilt fall

 • Ansökan om blomlådor ska lämnas in årligen
 • Blomlådesäsongen omfattar 15 maj - 15 september
 • Blomlådor får inte sättas ut på huvudgator, matargator eller gator med busstrafik
 • Gatan ska vara minst 6 meter bred
 • Fastigheterna ska ha direktutfart mot gatan
 • Ansvarig kontaktperson för blomlådorna och en ersättare som inte kommer från samma hushåll ska finnas på ansökan
 • Ansvaret för blomlådorna får inte överlåtas till annan fastighetsägare utan gatuavdelningens godkännande
 • Området runt blomlådorna är ingen lekplats för barnen
 • Blomlådorna ska vara i mycket gott skick och planterade med levande blommor. Trasiga blomlådor, stenar eller endast jord i lådorna accepteras inte. Skadegörelse är inte ett skäl att låta bli att återställa blomlådorna
 • Blomlådorna kan tas bort av gatuavdelningen utan förvarning om inte kriterierna efterföljs

Ansökan om att ställa ut blomlådor

När du har skickat in en ansökan gör gatuavdelningen en bedömning om gatan är lämplig för blomlådor, bestämmer i så fall var de ska stå och bidrar med reflexer och ritning. Lådorna byggs, bekostas och planteras av de sökande tillsammans med eventuella grannar. De som ansvarar för blomlådorna ansvarar också för att dessa är planterade.

Om ansökan beviljas kommer det att skrivas ett avtal där den som ansöker är ansvarig för att anordna och underhålla dessa blomlådor och är medveten om att tillståndet gäller i ett år och kan återkallas vid misskötsel.


Kontakt

Trafiktekniker

Björn Nordlund
Tfn 0271-574 42
E-post bjorn.nordlund@ovanaker.se

Senast uppdaterad