Kontakt

Miljöfarlig verksamhet

Med miljöfarlig verksamhet avses all användning av mark, byggnader eller anläggningar som på ett eller annat sätt innebär utsläpp till mark, luft eller vatten eller utgör annan risk och besvär för människors hälsa eller miljön.

Miljöfarlig verksamhet som är anmälningspliktig enligt Förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd, och som inte tidigare anmälts till miljö- och byggnämnden, ska anmälas till nämnden minst 6 veckor innan verksamheten startar.

Anmälan skickas till:
Ovanåkers kommun
Miljö- och byggvaltningen
828 80 Edsbyn

Blankett Pdf, 495.2 kB, öppnas i nytt fönster. hittar du här.

Verksamheter som kan vara anmälningspliktiga

Här är exempel på verksamheter som kan vara anmälningspliktiga. Ofta är det mängder av exempelvis kemikalier eller avfall eller andra mått som avgör om verksamheten blir anmälningspliktig.

 • fordonstvättar
 • billackeringar
 • avfallsanläggningar och upplag
 • laboratorier
 • asfaltverk
 • anläggningar för livsmedelstillverkning
 • bilskrotar
 • motorsportbanor
 • tvätterier
 • ytbehandling
 • vissa verkstäder
 • tillverkning av plastprodukter

Miljöfarliga verksamheter delas in i olika kategorier enligt förordningen 1998:899 om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. Indelningen bygger på verksamhetens storlek och hur miljöstörande verksamheten bedöms vara.

A-verksamheter, tillstånd krävs från miljödomstolen (t.ex. kärnkraftverk och anläggningar för tillverkning av cement)

B-verksamheter, tillstånd krävs från länsstyrelsen (t.ex. krematorium och större avloppsreningsverk).

C-verksamheter, anmälan ska lämnas till miljö- och byggnämnden i kommunen (t.ex. bensinstationer och kemtvättar)

Alla verksamheter som är anmälningspliktiga enligt miljöbalken ska upprätta ett egenkontrollprogram.

Kontakt

Miljö - och byggförvaltningen

Tfn 0271-570 00
E-post miljo-bygg@ovanaker.se

Senast uppdaterad