Kontakt

Mellanlagring av farligt avfall

Att lagra avfall som har uppkommit i andras verksamheter kan ibland vara anmälningspliktigt enligt miljöbalken. Det avgörs av mängd och typ av avfall.

Eget farligt avfall får endast lagras i ett år.

Mellanlagringen ska ske så att inte miljön påverkas negativt och då är risken för olyckorna de som ofta glöms bort i planeringen och också ger de svåraste skadorna, såsom läckage, bränder, utsläpp. Branschorganisationer kan ge riktlinjer om hur det ska gå till.

Hur lång tid ska avfall lagras för att räknas som mellanlagring?

Generellt gäller att om det sker omlastning vid upprepade tillfällen under året och avfallet lagras i mer än ca sex timmar räknas det som mellanlagring.

Kontakt

Miljöinspektör - miljöskydd

Laura Fenlin
Tfn 0271-570 24
E-post laura.fenlin@ovanaker.se

Senast uppdaterad