Kontakt

Mellanlagring av avfall

Att lagra avfall som har uppkommit i andras verksamheter kan ibland vara anmälningspliktigt enligt miljöbalken. Det avgörs av mängd och typ av avfall.

Eget farligt avfall får endast lagras i ett år.

Mellanlagringen ska ske så att inte miljön påverkas negativt och då är risken för olyckorna de som ofta glöms bort i planeringen och också ger de svåraste skadorna, såsom läckage, bränder, utsläpp. Branschorganisationer kan ge riktlinjer om hur det ska gå till.

Hur lång tid ska avfall lagras för att räknas som mellanlagring?

Generellt gäller att om det sker omlastning vid upprepade tillfällen under året och avfallet lagras i mer än ca sex timmar räknas det som mellanlagring.

Anmälningsblankett för c-verksamhet hittar du här Pdf, 495.2 kB, öppnas i nytt fönster..

Kontakt

Miljö - och byggförvaltningen

Tfn 0271-570 00
E-post miljo-bygg@ovanaker.se

Senast uppdaterad