Kontakt

Zoohandel

För att starta en zoobutik behöver man ha deltagit i speciella utbildningar samt ha fått tillstånd från kommunen. Det är dessutom viktigt att man sedan följer de bestämmelser som finns om hållande, uppfödning samt försäljning av djur.

Detta krävs för öppnandet av zoobutik:

  • Den som har butiken ska ha gått särskilda utbildningar som godkänts av Djurskyddsmyndigheten.
  • Från och med den 1 januari 2005 krävs tillstånd från kommunen för att sälja djur i zoobutiker.

Tillståndet söks hos miljö- och byggnämnden. Ansökningsblankett finns att ladda ner på Jordbruksverkets webbplats jordbruksverket.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Speciella bestämmelser

Zoobutiker ska följa de bestämmelser som står i Djurskyddsmyndighetens föreskrifter om villkor för hållande uppfödning och försäljning av djur avsedda för sällskap och hobby (L 80, DFS 2004:16). Förutom allmänna bestämmelser finns i denna föreskrifts femte kapitel speciella bestämmelser som rör zoobutiker, djurgrossistanläggingar och liknande. Exempel på sådana speciella regler är att djuren inte i onödan ska störas av andra djur eller av kunder och att det ska finnas speciella platser för rengöring av t.ex. burar.

Försäljning av djur

Den som säljer djur yrkesmässigt ska lämna med en skriftlig skötselanvisning (faktablad) om alla djur som säljs. Faktabladet ska bland annat innehålla uppgifter om hur stort djuret kan bli, normal livslängd, samt vilka utrymmen, vilken skötsel och föda det behöver för att må bra. I tredje kapitlet av föreskriften L 80 (DFS 2004:16) anger Djurskyddsmyndigheten vilka uppgifter ett faktablad ska innehålla. Vid handel med utrotningshotade djur krävs tillstånd från länsstyrelsen samt CITES-intyg för varje enskilt djur från Jordbruksverket. Av de djur som vanligtvis säljs i zoobutiker är det framför allt vissa reptiler och vissa papegojarter som kan vara hotade.

Kontakt

Länsstyrelsen Gävleborg

801 70 Gävle
Tfn: 010-225 10 00
Skicka e-post

Senast uppdaterad