Kontakt

Djurhållning

Länsstyrelsen i Gävleborg utövar tillsyn över djurhållningen i kommunen såsom:

  • djurhållande lantbruk
  • anläggningar för försöksdjur
  • ridskolor/ridläger
  • kennlar/hunddagis
  • anläggningar med pälsdjur
  • zooaffärer

Krav på tillstånd

Enligt djurskyddslagen § 16 krävs tillstånd för den som yrkesmässigt eller i större omfattning:

  • föder upp eller säljer hundar eller tar emot hundar för förvaring och utfodring,
  • upplåter hästar eller använder hästar i ridskoleverksamhet
  • föder upp pälsdjur

Den som driver eller ska öppna en zoobutik måste ha ett godkännande enligt djurskyddsförordningen § 21.

Förprövning av djurstallar

Lantbrukare måste ansöka om förprövning av djurstallar hos länsstyrelsens landsbygds- och näringslivsenhet för att få bygga djurstallar med exempelvis plats för fler än 5 hästar, 10 vuxna nötkreatur, 10 vuxna svin, 20 vuxna får eller 500 fjäderfän

För mer information ta kontakt med Länsstyrelsen. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakt

Länsstyrelsen Gävleborg

801 70 Gävle
Tfn: 010 - 225 10 00
E-post till djurskyddet

Senast uppdaterad