Kontakt
En person jobbar på en laptop, med ett diagram och en pil som går uppåt på skärmen.

Ta ditt företag till nästa steg - gå Affärsutveckling

Vill du utveckla ditt företag? Denna vår är det sista gången som kurserna Affärsutveckling erbjuds. Ta nu chansen att gå en utbildning i affärsutveckling. Varje tillfäle är tre timmar och kommer under 2023 att genomföras helt digitalt och är gratis för dig som bor i Gävleborgs län. Varje kurs omfattar totalt sex tillfällen. En kurs startar 8 februari och en den 22 mars.

8 februari - 15 mars (onsdagar och digitalt) klockan 18-21

Anmäl dig här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

22 mars - 26 april (onsdagar och digitalt) klockan 18-21

Anmäl dig här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Anmälan är bindande. Eventuell avbokning måste ske senast två dagar innan utbildningen startar, i annat fall kan en avgift komma att tas ut.

Uppgifterna du lämnar i formuläret används för att administrera aktiviteten, exempelvis skicka anmälningsbekräftelse, kallelse och utvärdering samt skapa deltagarförteckning. Informationen samlas in av Region Gävleborgs nämnder. Den eller de nämnder som hanterar dina personuppgifter är personuppgiftsansvariga. Mer information om hur Region Gävleborg hanterar personuppgifter. Länk till annan webbplats.

Utbildningen är ett samarbete mellan Region Gävleborg, Gävleborgs läns kommuner, Älvkarleby kommun samt Folkuniversitetet. Utbildningen finansieras av Region Gävleborg och utbildningsansvarig är Folkuniversitetet.

Om kursen Affärsutveckling

Utbildningen bygger på en kvalitetssäkrad process som ger dig de förutsättningar och verktyg som du behöver för att lyckas med din verksamhetsutveckling. Som deltagare vägleds du såväl i grupp som individuellt. En viktigt del i utbildningen är Lean Business affärplaneringsplattform. Det är en metodik i affärsutveckling som bygger på modern forskning inom entreprenörskap.

Exempel på hur utbildningsprogrammet kan se ut hittar du nedan:

1 Introduktion: Det moderna entreprenörskapets beståndsdelar, verksamt.se
2 Syfte och resurser: Din motivation, dina värderingar och din vision samt din kunskap och erfarenheter samt fysiska och ekonomska tillgångar.
3 Din affärsidé: Vilka behov/problem täcker/löser du, vilka har dessa behov/problem och kärnkompetens gör dig bäst ämnad att täcka behoven/lösa problemen?
4 Affärsmodell: Hur går du tillväga för att täcka dina kunders behov/lösa dina kunders problem på bästa sätt?
5 Mål och uppgifter: Vilka konkreta mål/milstolpar ska du sätta för att täcka dina kunders behov/lösa dina kunders problem och vad måste du göra för att nå dessa mål/milstolpar?
6 Ekonomiska prognoser: Företagsekonomi, resultat- och kassaflödesprognos.

Innan utbildningens avslut får du även rådgivning i vilka stödfunktioner och nätverk som kan stötta dig i ditt fortsatta företagarande. Du har fortsatt fri tillgång till entreprenörsplattformen efter utbildningen.

Kontakt

Näringslivsutvecklare

Fredrik Persson
Tfn 0271-570 33
Fredrik.Persson@ovanaker.se

Senast uppdaterad