Kontakt

Kemikaliehantering

Kemikalielagstiftning REACH

EU:s kemikalielagstiftning Reach trädde i kraft den 1 juni 2007. Reachkom till för att öka kunskapen om de kemikalier som finns på den europeiska marknaden.

Genom Reach kommer gamla och nya ämnen att omfattas av samma krav på kunskap. Ansvaret för att göra riskbedömningar och att utföra tester läggs på industrin.

Ett syfte med Reach är också att gradvis ersätta de ämnen som har de allvarligaste egenskaperna för hälsa och miljö med säkrare alternativa ämnen eller tekniker.

Kontakt

Miljö- och byggavdelningen

Tfn: 0271-570 00 (vxl)
E-post: miljo-bygg@ovanaker.se 

Senast uppdaterad