Kontakt

Riskklassningsmodell och efterhandsdebitering

Från och med år 2024 kommer Ovanåkers kommun att använda ett nytt sätt för att räkna ut hur mycket kontroll livsmedelsverksamheter ska få. Livsmedelsverket och alla kommuner i Sverige ska följa nya regler från den 1 januari 2024.

Detta innebär att alla livsmedelsföretagare i Ovanåkers kommun behöver lämna in nya uppgifter senast den 31 oktober för att hinna klassas om under 2023 för att följa de nya reglerna.

Varför införs nya regler?

De nya reglerna är anpassade för att styra kontrollen dit den är mest effektiv. Reglerna tar hänsyn till kända risker kopplade till varor och verksamheter samt syftar till att ge tydligare information och undvika att vilseleda konsumenter. Det betyder att det blir mer livsmedelskontroll tidigare i livsmedelskedjan för att upptäcka och förebygga såväl hälsorisker som informationsbrister. Exempelvis kommer grossister att få mer kontroll än butiker för att upptäcka brister så tidigt som möjligt i livsmedelskedjan.

Reglerna gör även riskklassningen och kontrollen mer enhetlig, träffsäker och rättssäker i landets alla kommuner. En enhetlig bedömning av kontrollbehovet, innebär exempelvis att restauranger i en kedja som verkar i flera olika kommuner kommer att riskklassas och kontrolleras på samma sätt oavsett var i landet de ligger.

Hur går det till?

Du lämnar enklast uppgifterna som vi behöver genom att använda följande e-tjänst: Livsmedelsverksamhet - lämna uppgifter för omklassning enligt ny riskklassningsmodell Länk till annan webbplats.

E- tjänsten har tagits fram tillsammans med Livsmedelsverket. Du hittar den på kommunens hemsida. E-tjänsten innehåller många hjälptexter som du förhoppningsvis har nytta av då du använder den.

Vi uppskattar att det tar ca 20 minuter för dig att lämna uppgifterna via e-tjänsten.

E-tjänsten förenklar

Det blir enklare för dig som företagare att lämna uppgifter. Via e-tjänsten kan du lämna uppgifterna digitalt via din dator eller mobiltelefon. Det finns ingen blankett för omklassning, kan du inte använda e-tjänsten måste du boka in ett besök hos miljö- och byggförvaltningen så får du hjälp med att lämna in uppgifter. Det är du som ansvarar för att de uppgifter du lämnar är korrekta.

Om du väljer att använda e-tjänsten så kommer vissa uppgifter vara förifyllda då e-tjänsten har koppling till Bolagsverket och Skatteverket.

Kontrollen blir mer transparent. När du som företagare har lämnat uppgifter i e-tjänsten får du en preliminär bedömning om antalet kontrolltillfällen för de närmaste fem åren.

Förberedelser - innan du lämnar uppgifter i e-tjänsten

Har du en certifiering? Vissa standarder gör att verksamheten inte behöver lika många kontroller. Ta reda på vilka aktuella certifieringar du har för din verksamhet.

Övriga uppgifter som är bra att ha till hands är produktionsvolym (exempelvis antal ton utgående mängd livsmedel) och antal sysselsatta/årsarbetskrafter i verksamheten.

Vilka uppgifter behöver du som livsmedelsföretagare lämna?

På grund av de nya reglerna behöver du som livsmedelsföretagare lämna nya uppgifter om din verksamhet utifrån följande fyra delar:

  • Huvudsaklig inriktning handlar om hur livsmedlen som verksamheten hanterar sprids, och vilken typ av livsmedel det handlar om.
  • Aktiviteter som sker i verksamheten, alltså vad livsmedelsföretaget gör.
  • Om verksamheten hanterar livsmedel som omfattas av specialregler
  • Verksamhetens omfattning (avser vilken storlek eller spridning verksamheten har, det kan exempel redovisas som antal årsarbetskrafter eller antal ton utgående mängd livsmedel.)

Kostar det något?

Det kostar inget att lämna nya uppgifter men det kan kosta att bli omklassad motsvarande en handläggningstimme.

Vem kan använda e-tjänsten?

  • Du som firmatecknare kan lämna uppgifterna och fylla i e-tjänsten själv.
  • Du som representerar verksamheten men inte är firmatecknare kan också använda tjänsten.
  • Både firmatecknare och annan representant behöver e-legitimation för att logga in i tjänsten.

Avgifterna för kontrollerna debiteras i efterhand

Fram till och med i år har all planerad livsmedelskontroll som utförs i landet debiterats i förväg. Från och med 2024, då de nya klassningarna börjat gälla, kommer de kontroller vi gör att debiteras efter det att kontrollerna är gjorda. Den avgift som du då får betala kommer att vara beroende av vilken kontrolltid miljö- och byggförvaltningen lagt på besöket samt på den tid som behövt läggas på förarbete, administration samt efterarbete med kontrollrapport och beslut.

Har ni frågor går det bra att kontakta någon av kommunens livsmedelsinspektörer.

Läs mer om riskklassningsmodellen

Kontakt

Miljö- och byggavdelningen

Tfn: 0271-570 00 (vxl)
E-post: miljo-bygg@ovanaker.se 

Senast uppdaterad