Kontakt

Heta arbeten

För att få utföra s.k. heta arbeten, t.ex. svetsning, på ställen där det råder förbud mot öppen eld, ex bensinstation, krävs tillstånd från räddningstjänsten.

Kontakt

Kommunalförbundet Hälsingland

Tfn: 0278-54 00 00 vx
Skicka e-post

Senast uppdaterad