Kontakt

Gasol

Den som hanterar brandfarliga gaser eller vätskor i större mängd än som anges i tabellen nedan ska ha tillstånd enligt 11 § lag (1988:868) om brandfarliga och explosiva varor.

Tillståndsgränser brandfarliga varor

Hantering

Gas (liter)

Yrkesmässig vid publik verksamhet

Utomhus* 60**
Inomhus 0

Övrig yrkesmässig, inomhus

250

Övrig yrkesmässig, utomhus

1 000

Förvaring i mark, yrkesmässig eller per hushåll

0

Inomhus och utomhus, per hushåll för hushållets behov

Gasol - 60
Övrigt - 5

* Avser att såväl gasflaskan som förbrukningsapparaten står utomhus.
** Tillsynsmyndigheten får, när den finner skäligt, sänka gränsen till 0 liter.

Kontakt

Kommunalförbundet Hälsingland

Tfn: 0278-54 00 00 vx
Skicka e-post

Senast uppdaterad