Kontakt

Tillfällig- eller små livsmedelsverksamheter

På den här sidan hittar du information om vad som gäller för tillfällig livsmedelsverksamhet eller små verksamheter där du är osäker på om registrering krävs.

Om en livsmedelverksamhet bedrivs med viss kontinuitet och en viss grad av organisation behöver den registreras (eller godkännas) hos kontrollmyndigheten.

Att starta en registreringspliktig livsmedelsverksamhet utan föregående registrering är idag förknippat med en sanktionsavgift.

Det finns ingen skarp gräns för när en livsmedelsverksamhet är så omfattande att den ska klassas som ett livsmedelsföretag. Vi gör en bedömning utifrån vilken risk som finns med verksamheten och hur ofta den bedrivs. Tänk på att tiden för förberedelse och förvaring ska räknas in, inte bara tiden för själva evenemanget.

Här är några generella riktlinjer.

Verksamheter med mycket låg risk
Exempel: Bakning och försäljning av mat- och kaffebröd, servering av kaffe, saft, läsk och förpackad glass.

Verksamheten ska registreras om den pågår mer än 10 dagar per år (ej sammanhängande).

Verksamheter med låg risk
Exempel: Försäljning av kylda livsmedel, mjukglass och kulglass.

Verksamheten ska registreras om den pågår mer än 10 dagar per år (ej sammanhängande).

Verksamhet med mellanrisk
Exempel: Beredning och försäljning av smörgåsar, sallader eller uppvärmning av färdiglagad mat.

Verksamheten ska registreras om den pågår mer än 10 dagar per år (ej sammanhängande).

Verksamheter med hög risk
Exempel: Beredning/tillagning av maträtter där rått kött eller fågel ingår som råvara, nedkylning av livsmedel som ska ätas vid ett senare tillfälle, beredning av livsmedel där opastöriserad mjölk ingår som råvara.

Verksamheten ska registreras om den pågår mer än 5 dagar per år (ej sammanhängande).

Viss grad av organisation

För att registrering ska bli aktuellt behöver även kriteriet en "viss grad av organisation" vara uppfyllt. Graden av organisation påverkas bl.a. av vilken omfattning livsmedelsverksamheten har, vilka livsmedel som hanteras och om verksamheten riktar sig till känsliga konsumentgrupper. Tex. En bilverkstad som har en kaffemaskin och en burk med torra kakor i väntrummet för kunder uppfyller inte tillräckligt grad av organisation och registrering krävs inte trots att detta förekommer dagligen.

Oavsett om verksamheten ska registreras eller inte så är du ansvarig för att de livsmedel som du säljer eller släpper ut på marknaden är säkra.

Registrering

Kontakta miljö- och byggförvaltningen om du är osäker på om din verksamhet behöver registreras. Du registrerar via vår e-tjänst. Anmälan om registrering av livsmedelsverksamhet - Ovanåkers kommun (ovanaker.se) Länk till annan webbplats.

Om du har en registrerad verksamhet och tänker servera mat vid något tillfälligt evenemang behöver du informera miljö- och byggförvaltningen om detta i god tid innan.

Kontakt

Miljö- och byggavdelningen

Tfn: 0271-570 00 (vxl)
E-post: miljo-bygg@ovanaker.se 

Senast uppdaterad