Kontakt

Återanvändbara matlådor och muggar

Från den 1 januari 2024 måste restauranger, caféer, livsmedelsbutiker och andra serveringsställen som erbjuder sina kunder mat och dryck i muggar och matlådor för engångsbruk även erbjuda flergångsalternativ för take away.

Målet med lagen är att få ner konsumtionen av muggar och matlådor för engångsbruk med 50% till år 2026. Lagefterlevnad kommer att tillsynas av kommunens Miljö- och hälsoskyddsmyndighet. Sanktionen för bristande lagefterlevnad är 10 000 kronor i miljösanktionsavgift.

Bakgrunden till lagen är EU:s engångsplastdirektiv som antogs i juli 2021 och började gälla i Sverige i januari 2022. Målet med engångsplastdirektivet är att minska mängden plast i haven och gå mot en mer cirkulär ekonomi.

Läs mer om: EU:s engångsplastdirektiv Länk till annan webbplats..

Lagen i korthet

  • Restauranger, caféer, livsmedelsbutiker och andra serveringsställen som säljer mat eller dryck i mer än 150 engångsmuggar eller engångsmatlådor per dag behöver erbjuda flergångsalternativ (från 2026 gäller 75 stycken). Om ditt emballage är av plast eller har ett tunt plastskikt på insidan berörs du av lagen. Förutom produkter i 100 % kartong eller papper är även pizzakartonger undantagna lagen.
  • Flergångsförpackningarna måste användas flera gånger, det vill säga cirkulera. Detta ställer krav på att flergångsförpackningen ingår i ett rotationssystem där insamling, rengöring och återanvändning möjliggörs.
  • Du behöver informera dina kunder om möjligheten att få sin take away serverad i flergångsförpackning och vilka fördelar som finns med en minskad förbrukning.

Läs mer om: Naturvårdsverkets vägledning om återanvändbara muggar och matlådor Länk till annan webbplats.

Kontakt

Miljö- och byggavdelningen

Tfn: 0271-570 00 (vxl)
E-post: miljo-bygg@ovanaker.se 

Senast uppdaterad