Kontakt

Kommunens organisation

Ovanåkers kommun är en organisation där verksamheten arbetar både i förvaltnings- och bolagsform. I kommunen bor det cirka 11 600 personer. Totalt har kommunen en omsättning på cirka 600 miljoner kronor.

Vi har cirka 900 anställda i kommunen. Av dessa arbetar cirka 100 personer inom administrativa yrken. Dessutom finns det tre helägda kommunala bolag, Alfta-Edsbyns Fastighets AB, Alfta Industricenter AB och Helsinge Net Ovanåker AB.

De personer som du möter ute i den dagliga verksamheten är anställda inom förvaltningar och bolag. Det kan bland annat vara fastighetsskötare, bibliotekarier, renhållningsarbetare, lärare, förskole- och hemtjänstpersonal. Deras uppgifter är att se till att det fungerar så som nämnderna/styrelserna beslutat och att du som berörs blir nöjd.

En kommun är uppbyggd av förvaltningar som har hand om speciella områden. I undermenyn ser du de förvaltningar som finns i Ovanåkers kommun och vilka ansvarsområden de har.

Varje förvaltning har en förvaltningschef. Chef över hela den kommunala organisationen är kommunchefen.

Kontakt

Kommunchef

Mattias Bergström
Tfn 0271-570 70
E-post mattias.bergstrom@ovanaker.se

Senast uppdaterad