Kontakt

Socialförvaltningen

Socialförvaltningens uppgift är att hjälpa människor som på grund av ålder, handikapp, ekonomiska- eller familjeproblem behöver olika former av stöd och hjälp.

Socialtjänsten är uppdelad i fyra olika verksamhetsområden och ansvarar för bland annat:

Biståndsenheten

  • Fattar beslut om vilka former av hjälp som behövs för olika människor. Detta gäller både handikapp- och äldreomsorg.

Omsorgsenheten

  • gruppbostäder och korttidsboende
  • personliga assistenter
  • daglig verksamhet och verksamheter för den kommunala psykiatrin

Individ- och familjeenheten

  • Utredning och behandlingsinsatser inom barn- och ungdomsområdet
  • Utredning och handläggning av ekonomiskt bistånd
  • Utredning och behandlingsinsatser till missbrukare och deras anhöriga
  • Insatser på det familjerättsliga området

Omvårdnadsenheten

  • Hemtjänst och olika typer av äldreboenden
  • Öppenvårdsverksamhet b.la. beroendemottagningen

All personal inom socialförvaltningen har tystnadsplikt.

Kontakt

E-post: socialtjansten@ovanaker.se

Tfn: 0271-570 00 (vx)

Socialchef

Sara Karsbo
Tfn 0271-570 00 vx
E-post sara.karsbo@ovanaker.se

Verksamhetschef

Individ- och familjeomsorgen
Sara Åsa Brolin
Tfn 0271-570 00 vx
E-post asa.brolin@ovanaker.se

Verksamhetschef

Omsorgsenheten och biståndsenheten
Åsa Olsson
Tfn 0271-570 00 vx

Verksamhetschef

Omvårdnadsenheten samt hälso- och sjukvårdsenheten
Ingrid Andersson
Tfn 0271-570 00 vx
E-post ingrid.andersson@ovanaker.se

Senast uppdaterad