Kontakt

Barn- och utbildningsförvaltningen

Barn- och utbildningsförvaltningen har anställda inom följande områden:

  • förskola
  • förskoleklass
  • fritidshem
  • grundskola
  • anpassad grundskola
  • gymnasieskola
  • vuxenutbildning
  • SFI
  • högskola

Ansvarig nämnd är barn- och utbildningsnämnden.

Kontakt

Barn- och utbildningskontoret

Tfn 0271-570 00 vx
E-post barnochutbildning@ovanaker.se

Senast uppdaterad