Kontakt

Barn- och utbildningsförvaltningen

Barn- och utbildningsförvaltningen har anställda inom följande områden:

  • förskola
  • familjedaghem
  • förskoleklass
  • grundskola
  • fritidshem
  • särskola
  • gymnasieskola
  • komvux
  • SFI
  • högskola

Ansvarig nämnd är barn- och utbildningsnämnden.

Kontakt

Barn- och utbildningskontoret

Tfn 0271-570 00 vx
Fax 0271-570 01
E-post barnochutbildning@ovanaker.se

Senast uppdaterad