Kontakt

Layoutsystem

Här kan du läsa om det layoutsystem vi använder i våra mallar, dokument och trycksaker.

För att skapa ett konsekvent uttryck och förenkla framtagandet av trycksaker använder vi ett layoutsystem. Layoutsystemet har en innehållsyta och en friyta runtomkring. Innehållsytan är den yta som du får lägga in alla grafiska objekt så som logotyp, texter, bilder och så vidare. Innehållsytan är uppdelad i rader och kolumner som ska användas som stöd för att placera och linjera de grafiska objekten. I friytan får inga objekt läggas förutom bakgrunder som går ända ut till kanten.

Stående och kvadratiska format

Layoutsystemet för stående och kvadratiska format består av 14 kolumner och 6 rader. Friytan och innehållsytan tas fram genom att dela sidans bredd med 14. Detta värde blir då bredden och höjden på friytan runtomkring innehållsytan.

Innehållsytan delas sedan in i 12 kolumner och 6 rader.

Layoutsystem med kolumner och rader Förstora bilden

Liggande format

Layoutsystemet för liggande format består av 20 kolumner och 6 rader. Friytan och innehållsytan tas fram genom att dela sidans bredd med 20. Detta värde blir då bredden och höjden på friytan runtomkring innehållsytan.

Innehållsytan delas sedan in i 18 kolumner och 6 rader.

Layoutsystem i liggande format med 18 kolumner och 6 raderFörstora bilden

Marginaler i ett textblock

Om du placerar en text i en färgad ruta är det viktigt att ha rätt marginaler mellan textblocket och kanten på rutan. Du kan applicera layoutsystemet i färgrutan för att få till ett bra rutnät att placera texten i.

En affisch med rubriken Afterwork i Ovanåkers kommun och bilder på barn och en kvinna i skogen och sitter vid en lägereld.Förstora bilden

Kontakt

Kommunikationsavdelningen

E-post kommunikation@ovanaker.se

Senast uppdaterad