Kontakt

Information och kommunikation

Här hittar du information om infartstavlorna i Edsbyn och Alfta, medborgartidningen Fördel Edsbyn & Alfta och vår närvaro i sociala medier.

Infartstavlor i Edsbyn och Alfta

Vi har två infartstavlor, en i Edsbyn och en i Alfta, där du har möjlighet att marknadsföra aktuella evenemang och lyfta fram positiva budskap om bygden.

Medborgartidningen Fördel Edsbyn & Alfta

Fördel Edsbyn & Alfta är en medborgartidning som ges ut två gånger per år till alla hushåll i Ovanåkers kommun. Tidningen skickas även till cirka 2 700 utflyttade personer.

Ovanåkers kommun i sociala medier

Kontakt

Kommunikationschef

Ulrica Leandersson
Tfn 0271-571 20
E-post ulrica.leandersson@ovanaker.se

Senast uppdaterad 2020-09-24 09.43