Kontakt

Press och kommunikation

Kommunikationen från Ovanåkers kommun ska präglas av tillgänglighet, öppenhet och saklighet. Vi strävar efter att ge rätt information vid rätt tidpunkt utifrån behov.

Att journalister kan granska politiska beslut och verksamheter i kommunen är en viktig del av den svenska demokratin.

Här på webbplatsen ovanaker.se publicerar vi nyheter om våra olika verksamheter. Vi publicerar inte pressmeddelanden på ett särskit ställe på webbplatsen.

Har Ovanåkers kommun en presstalesperson?

​Nej, i Ovanåkers kommun finns ingen utpekad presstalesperson. Oftast är det närmast berörda chef som kan uttala sig. Kommunens anställda och förtroendevalda talar med media inom sitt ansvarsområde. Du når rätt person via kommunens centrala e-postlåda: kommun@ovanaker.se eller via kommunvägledningen på 0271-570 00.

Begäran om utlämnande av handlingar

Begäran om utlämnande av handlingar görs via registrator på kommunstyrelsen: e-post: kommun@ovanaker.se

Kontakt

Kommunikationschef

Ulrica Leandersson
Tfn 0271-571 20
E-post ulrica.leandersson@ovanaker.se

Senast uppdaterad