Kontakt

Typografi

Här kan du läsa om vilka typsnitt vi använder i vår grafiska profil och rekommendationer vid formatering av text.

Som standard används typsnittet Roboto för både rubriker och brödtext. Typsnitt har hög läsbarhet i både trycksaker och digitala medier. Roboto finns i flera olika typvikter och i vår profil ingår vikterna från Roboto Light till Roboto Black.

För interna skrivelser, protokoll och brev används typsnittet Arial. Arial finns installerat som standard på alla datorer med Windows och MacOS.

Exempel på typvikter i typsnittet RobotoFörstora bilden

Formatering av text

Tips för ökad läsbarhet

  • Anpassa textens storlek efter kanal och målgrupp
  • Tydlig rangordning av nivåerna i texten innebär även tydlighet för läsaren. Därför är det viktigt att de olika nivåerna särskiljer sig från varandra. Det kan exempelvis göras genom val av storlek, typsnittets tjocklek eller färg. Mellanrubriker är bra och underlättar för läsaren.
  • Anpassa textens storlek efter spaltbredden. Ju bredare spalt desto större text och radavstånd behövs för att behålla en bra läsbarhet.
  • Raderna i en spalt bör inte innehålla för få eller för många tecken. Mellan 40-70 tecken rekommenderas.
  • Kom ihåg att ha luft runt om i layouten, den är viktig för läsbarheten.

Formatering av rubriker

Utgå alltid från Roboto Black, Bold eller Light för rubriker. Beroende på vilket budskap du vill förmedla och vilken målgrupp du riktar dig till så kan olika typvikter passa. Ibland passar de tjocka kraftfulla Black och Bold och ibland passar den tunna mer eleganta Light bra.

När du väljer typsnitt till huvudrubrik och underrubrik så är det viktigt att tänka på kontrasterna mellan dem. Om du använder ett tjockare typsnitt till huvudrubriken bör du använda ett tunnare till underrubriken och vice versa.

Rubriker skrivs med inledande stor bokstav och undvik att skriva dem i endast stora bokstäver (versaler).

Exempel på formatering av text med rubrik, underrubrik och brödtext

Exempel på formatering av rubrik, underrubrik och brödtext.

Kontakt

Kommunikationsavdelningen

E-post kommunikation@ovanaker.se

Senast uppdaterad