Grafisk profil

Den grafiska profilen är ett av våra viktigaste verktyg för att skapa en klar och tydlig bild av vilka Ovanåkers kommun är. Med samma grafiska profil som utgångspunkt blir kommunen en tydligare avsändare när vi informerar, marknadsför och erbjuder service.

Denna manual är till för att vägleda våra anställda och samarbetspartners vid skapandet av informations- och kommunikationsmaterial. Manualen kommer att vara ett ”levande” arbetsredskap och kan komma att uppdateras löpande.

Vid frågor som rör vår grafiska profil kan du vända dig till vår kommunikationsavdelning, e-post kommunikation@ovanaker.se.

 • Logotyp och kommunvapen

  Information och regler för användning av om vår logotyp och vårt kommunvapen
 • Färger

  Se färgerna som ingår i vår grafiska profil och vilka färgkoder de har.
 • Grafiska element och illustrationer

  Information om våra grafiska element och hur vi använder illustrationer i vår design.
 • Typografi

  Information om vilka typsnitt som ingår i vår grafiska profil.
 • Foton och bildspråk

  Här kan du läsa om vad du bör tänka på när du använder foton i kommunikationen.
 • Layoutsystem

  Information om det layoutsystem vi använder i våra mallar, dokument och trycksaker.
 • Användning och exempel

  Riktlinjer och exempel för annonser, skyltar, kontorsmaterial m.m.