Grafisk profil

Den grafiska profilen är ett av våra viktigaste verktyg för att skapa en klar och tydlig bild av vilka Ovanåkers kommun är. Med samma grafiska profil som utgångspunkt blir kommunen en tydligare avsändare när vi informerar, marknadsför och erbjuder service.

Denna manual är till för att vägleda våra anställda och samarbetspartners vid skapandet av informations- och kommunikationsmaterial. Manualen kommer att vara ett ”levande” arbetsredskap och kan komma att uppdateras löpande.

Vid frågor som rör vår grafiska profil kan du vända dig till vår kommunikationsavdelning, e-post kommunikation@ovanaker.se.

Länken du klickade på är inte tillåten på den här enheten.