Kontakt

Tycker om Ovanåker

Tycker om Ovanåker är en medborgartidning som ges ut två gånger per år till alla hushåll i Ovanåkers kommun. Tidningen skickas även till prenumeranter utanför kommunen.

Tidningen började i sin dåvarande form att produceras med ett nummer under 1999. Sedan har antalet utgivningar varierat mellan 2-4 per år. I år delas två nummer av tidningen ut.

Vill du som utflyttad fortsätta få tidningen i postlådan?

Från och med nästa nummer (2024 nr 1) behöver du som inte bor i Ovanåkers kommun anmäla att du vill få tidningen skickad till dig. Anmäl dig här på webben eller ring kommunvägledningen, tfn 0271-570 00 (vx). Du som bor i Ovanåkers kommun behöver inte göra något.

Senaste numret

Prenumerera på papperstidningen

Tidningen skickas automatiskt till alla hushåll i Ovanåkers kommun. Om du inte bor i kommunen men vill ha tidningen kan du anmäla dig som prenumerant. Tidningen är gratis!

Anmäl dig som prenumerant av papperstidningen


E-postprenumeration

Fyll i din e-postadress för att få ett mail när vi har publicerat ett nytt nummer här på vår webbplats. Om du vill avsluta din prenumeration kryssar du i Avsluta prenumeration och fyller i din e-postadress eller kontaktar Ulrica Leandersson, se kontaktuppgifter längst ner.

Hantera prenumeration

Information om behandling av personuppgifter

Genom att du registrerar dig för att prenumerera på vår medborgartidning godkänner du hur Ovanåkers kommun behandlar dina personuppgifter.

Om du väljer att prenumerera på papperstidningen behandlar vi ditt namn, din adress och postadress för att kunna skicka tidningen till dig. Om du väljer e-postprenumeration behandlar vi din e-postadress för att kunna meddela dig via e-post när ett nytt nummer av tidningen har publicerats.

Dina personuppgifter behandlas med stöd av ditt samtycke. De hanteras enligt offentlighets- och sekretesslagens krav, vilket innebär att informationen kan lämnas ut vid begäran, även till tredje land.

Dina personuppgifter sparas så länge vi producerar medborgartidningen.

Ovanåkers kommun anlitar personuppgiftsbiträdet Sitevision AB som kan behandla dina personuppgifter för att lagra dem i vårt webbpubliceringssystem.

Du har rätt att kontakta oss för att få information om vilka uppgifter som behandlas om dig eller för att begära rättelse, överföring, radering eller begränsning av dina personuppgifter. För information, kontakta Ovanåkers kommun, e-post kommun@ovanaker.se eller tfn 0271-570 00 (vx). Om du tycker att vi behandlar dina personuppgifter på ett felaktigt sätt kontakta i första hand vårt dataskyddsombud via e-post, dataskyddsombud@kfsh.se. Anser du fortfarande att dina personuppgifter behandlas på ett felaktigt sätt, kontakta tillsynsmyndigheten Datainspektionen.

Läs mer om hur vi behandlar dina personuppgifter på www.ovanaker.se/personuppgifter

Kontakt

Kommunikationschef

Ulrica Leandersson
Tfn 0271-571 20

Senast uppdaterad