Kontakt

Det nappar i Svartån igen

Text: Christian Olars. Foto: Christian Olars & privat.

”Svartån ligger blank i kvällssolen. Som en jätteorm slingrar den mellan myrens snedvridna martallar, kantad av dvärgbjörk och täta videsnår. Den är djup och svart och gåtfull – den gömmer på sånt som man endast kan gissa sig till." – Hans Lidman

Sedan tidiga tonår har jag fascinerats av Hans Lidmans berättelser. Särskilt av äventyrsskildringarna kring Svartån som återkommer i flera av böckerna. Det var även här i det mytomspunna vattensystemet som jag själv introducerades för flugfiskets ädla konst när jag som liten pojke fick följa med min pappa ut och fiska. Men då, efter att fiskens naturliga levnadsmiljö förstörts av kraftiga flottningsrensningar, dammar och vattenkraftverk, återstod det fantastiska fisket endast i Lidmans berättelser.

På senare år har dock någonting börjat hända i hälsingeskogarna strax utanför Edsbyn. En grupp eldsjälar har påbörjat arbetet med att återställa Hans Lidmans fiskevatten. Livet och öringen har sakteliga börjat återvända till Svartåns strömmar, även om fisket ännu inte är i närheten av vad det var under Lidmans tid.

Christer Åsentorp och Anders Persson är de drivande eldsjälarna bakom att fiskevårdsåtgärderna i Svartån har förverkligats. Projektet som påbörjades 2017, och fortfarande pågår, har genomförts i flera etapper för att återställa det mytomspunna fiskevattnet efter flottledsrensningen.

– Under flottningen schaktades strömmarna med bandtraktorer som rensade botten från stenar och stockar. Svartån rätades och sidogrenar torrlagdes. Detta resulterade i att man förstörde livsmiljön för fiskar och insekter, förklarar Anders.

Christer och Anders står i en fors i skogen och skottar grus.

Johans intresse för att meka med bilar har blivit en livsstil.

En helikopter släpper ner en behållare i en fors mitt i skogen så att det plaskar upp vatten.

Lekgrus flygs ut med helikopter i en behållare som hänger under helikoptern. Det sliter mindre på naturen än en dumper.

En grävmaskin står mitt i en fors i skogen.

Stenar läggs tillbaka med grävmaskin för att bredda ån.

Svartån ska bli en av Europas mest intressanta mål för litterärt intresserade flugfiskare

I projektet arbetar man därför med att biotopåterställa Svartån genom att på ett så naturligt sätt som möjligt återställa den å som sprängdes sönder under flottningen. Detta är inte något enkelt arbete.

– Det krävs mycket erfarenhet och hantverksskicklighet för att kunna läsa av den omgivande naturen på rätt sätt för att se hur vattnet har runnit tidigare, och att därefter återskapa vattendraget. Det hade varit lätt om det bara var att kasta ut sten och grus, men så enkelt är det tyvärr inte, säger Anders.

Det var även en långt process innan det första spadtaget kunde tas. Att projektera, utreda och planera och att ordna finansiering samt att få de 54 markägarnas tillstånd för att kunna genomföra åtgärderna har inneburit mycket arbete. Men när projektet nu har pågått i några år kan Christer och Anders konstatera att det har varit värt arbetet och att man har kommit långt, även om det fortfarande återstår mycket arbete.

– Projektet fortgår och det finns ambitioner att fortsätta. Det finns exempelvis planer på att bygga upp någonting kring Hans Lidman och hans litterära insats. Det var Hans Lidman som satte vattensystemet på kartan och skapade den mystik som Svartån kännetecknas av än idag. Målsättningen är att Svartån ska bli en av Europas mest intressanta mål för litterärt intresserade flugfiskare, berättar Anders.

Projektet förvaltar även Hans Lidmans fiskvårdande arv. I flera av Hans Lidmans böcker lyser nämligen en tydlig fiskevårdande ståndpunkt igenom, en inställning som var långt före sin tid. För Christer och Anders är Hans Lidman därför en förebild och förgrundsgestalt när det kommer till fiskevård.

– Hans Lidman var en miljökämpe och opponerade sig mot mycket som hände i våra vattendrag i samband med flottningen, säger Christer som även sticker ut hakan och menar att Svartån är det moderna fiskets vagga.

Förr ville jag fånga en så stor fisk som möjligt. Men nu är inte bara fisket i fokus utan snarare naturupplevelsen och helheten.

Porträtt av Christer Åsentorp som står vid en fors i skogen med ett fiskespö.

Christer Åsentorp njuter inte bara av fisket, men också den naturupplevelse som Svartån bjuder på.

Närbild på ett par händer som håller ett flugfiskespö. Personen har fiskeväst på sig.

– Det var här vid Svartån och i Hans Lidmans anda som det moderna flugfisket och sportfisket föddes. Förhållningssättet till fisket förändrades från att fånga så mycket fisk som möjligt till att fokusera på naturupplevelsen och att fiska för roligt, förklarar Christer som själv har omprövat sin egen syn på fisket.

– Tidigare ville jag fånga en så stor fisk som möjligt. Men nu är inte bara fisket i fokus utan snarare naturupplevelsen och helheten. Att få komma ut på naturens villkor, ta det lugnt, njuta av naturen, se djur och allt annat runtomkring.

Avslutningsvis berättar Christer att han som barn läste om och försökte efterlikna Hans Lidmans äventyr. Han tycker därför mycket om att läsa Lidmans böcker som vuxen och på så sätt även får återuppleva minnen från sin egen barndom.

Detta är någonting även jag kan känna igen mig i. Och nu är det min tur att föra äventyren och upplevelserna vidare och introducera min dotter för flugfisket. Det är någonting särskilt med att få återuppleva gamla minnen från barndomen tillsammans med sitt eget barn.

Så när jag nu vandrar tillsammans med min dotter i Lidmans fotspår, över tallhedarna som kantar Svartåns mytomspunna vatten, och vi försiktigt smyger oss fram mellan buskar för att lägga ut våra flugor i det svarta och strömmande vattnet, så delar jag Lidmans dröm. En dröm om att Svartån och dess omgivningar ska återfå sin gamla prägel av orörd vildmark.

En dröm om att min dotter och kommande generationer ska få uppleva ett fantastiskt fiske i Svartån. Ett fiske liknande det som Hans Lidman beskriver i sina böcker. Ett fiske efter ”den stora skatten” - Svartåns gulbukiga och välväxta laxöringar, de starkaste men också de skyggaste bland fiskar.

Skitfiske på er!

Hans Lidman (1910–1976)

Hans Lidman föddes i Sveg men flyttade redan under sitt första levnadsår till Edsbyn. Edsbyn och dess omgivningar skulle komma att bli det landskap som beskrivs i Lidmans böcker. Hans Lidman var en mycket mångsidig och produktiv författare som totalt skrev över 50 böcker, varav många blev försäljningssuccéer och trycktes i stora upplagor. Under 1950- och 1960-talet var han en av landets mest lästa författare. Hans verk har översatts till flera språk och böckerna har sålts i miljontals exemplar. Berättelserna från Svartån återkommer i många av hans titlar som än i dag har stora läsarskaror.

Läs mer om Hans Lidman och Svartån:

Hans Lidman Sällskapet: hanslidman.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

En flicka står på stenar i en livlig fors i skogen och kastar med sitt flugfiskespö.

Drömmen är att kommande generationer får uppleva ett fantastiskt fiske i Svartån.

Senast uppdaterad