Deklarationer

Ovanåkers kommun har skrivit under två deklarationer för mänskliga rättigheter. Dessa är Safe Harbour (Städer som säkra hamnar) och CEMR (Den europeiska deklarationen om jämställdhet mellan kvinnor och män på lokal och regional nivå)

Safe Harbour (Städer som säkra hamnar)

Detta är ett initiativ som startade i Tyskland och som behöver få spridning till fler städer och kommuner I Europa. ”Städer som säkra hamnar” anser att det är en humanitär skyldighet att ta emot människor som räddats till havs. Våra städer bör vara skyddade platser för människor som söker hjälp, skydd och hopp. I linje med vårt humanitära åtagande vill vi genom vårt agerande gemensamt ge uttryck för ett solidariskt Europa. Många städer i hela Europa står redo att ta emot flyktingar.

  1. Ovanåkers kommun ser det som sitt ansvar att hjälpa människor som har lämnat sina hem på grund av krig, förföljelse eller andra nödsituationer och söker skydd i EU.
  2. I likhet med många andra städer och kommuner stöder Ovanåkers kommun initiativet ”Seebrücke – schafft sichere Häfen!” (Seebrücke – skapa säkra hamnar!) från Tyskland och förklarar sig vara en ”säker hamn”.
  3. Ovanåkers kommun ansluter sig till uppropet från ”Städer som säkra hamnar” att genom intensivt politiskt arbete främja en human och människorättsbaserad behandling av alla asylsökande på de grekiska öarna, på Medelhavet, vid Europas gränser och i europeiska mottagningsanläggningar.
  4. Ovanåkers kommun stöder användningen av kommunalt erbjuden flyktingmottagning som ytterligare en möjlighet att ge asyl åt skyddsökande från EU:s yttre gränser.
  5. ”Städer som säkra hamnar” ska vara en symbol för tanken att integration i ett modernt samhälle kan lyckas när demokrati, rättsstatsprincipen och en levande kultur av öppenhet mot världen och tolerans samverkar.

Här kan ni läsa mer om Safe Harbour. Sidan är på tyska men kan översättas till svenska.

Säker fristad i Potsdam Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

CEMR (Den europeiska deklarationen om jämställdhet mellan kvinnor och män på lokal och regional nivå)

Är en deklaration som uppmanar Europas kommuner och regioner att använda sina befogenheter och partnerskap för att uppnå jämställdhet för sina invånare.

Här kan ni läsa mer om CEMR Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Senast uppdaterad