Kontakt

Fakturering- och betalningsuppgifter

Här hittar du uppgifter om fakturering och betalning till oss.

Faktureringsadress

Ovanåkers kommun tar i första hand emot e-fakturor via Peppol-nätverket, i andra hand via VAN-leverantör:

PEPPOL-id: 0007:2120002304

VAN-operatör: Tieto (TIETOSE)
VAN-adress alt 1: 2120002304 alt 2: GLN=7362120002306

OBS! Viktigt att fakturan innehåller rätt referens.
Vi kan inte hantera fakturor med bara personnamn som referens utan det ska i första hand stå vilken verksamhet som har köpt varan eller tjänsten (t.ex. Runemo skola, Gatuavdelningen, Gyllebo). Om du behöver hjälp med en referens vänligen ring beställaren.

E-fakturaportal

Här kan du som leverantör gratis skicka e-fakturor (PEPPOL) till Ovanåkers kommun.

https://qvalia.com/se/gratis-e-fakturering/ovanakers-kommun/ Länk till annan webbplats.

Postadress

Ovanåkers kommun
Ekonomiavdelningen
828 80 Edsbyn
Referens: (namn på verksamheten som köpt varan eller tjänsten)

Organisationsnummer: 212000-2304
VAT nr: SE 212000230401

Plusgiro och Bankgiro

Plusgiro: 473 57 00-9 (hemtjänst, barnomsorg, diverse)
Plusgiro: 480 10 03-7 (hyror)
Bankgiro: 786 - 0547
Plusgiro VA-verksamhet: 415 04 03-6
Bankgiro VA-verksamhet: 5335-2365

Kontakt

Ekonomiavdelningen

E-post: ekonomiavdelningen@ovanaker.se

Kommunens växel

Tfn: 0271-570 00

Senast uppdaterad