Kontakt

Ekonomi

Några nyckeltal

Nyckeltal benämns vissa tal som ofta används för att värdera ett företag eller en organisation och dess verksamhet. Att arbeta med nyckeltal gör det lättare att jämföra resultat över tiden och mellan flera kommuner eller företag.

Några nyckeltal för Ovanåkers kommun

Kkr

2018

Antal invånare 31/12

11 684

Kommunalskattesats

21.86 %

Verksamheternas nettokostnad

694 837

Totala skulder

365 078

Låneskuld/invånare

8

Totala tillgångar

791 975

Nettoinvestering

123 366


Kommunalskatt

Den totala skattesatsen för 2018 i Ovanåkers kommun är 33,74 (inklusive begravningsavgift). Du kan se skattesatserna för år 2018 i kommunen och landstinget samt begravningsavgifterna i tabellen nedan.

Till kommunalskatten tillkommer en kyrkoavgift för personer som är medlemmar i Svenska kyrkan. Hur stor kyrkoavgiften är i församlingen du tillhör kan du läsa på Svenska kyrkans webbplatslänk till annan webbplats.

Skattesatsen i Ovanåkers kommun


2018

Kommunalskatt

21,86 %

Landstingsskatt

11,51 %

Begravningsavgift

0,37 %

Summa skatter och avgifter

33,74 %

100-lappen år 2018

Av 100 kr i skatt användes de till:

25 kr till Omvårdnadsenheten
17 kr till Grundskola och skolbarnomsorg
10 kr till Gymnasieskola
9 kr till Förskoleverksamhet
9 kr till Gemensamma kostnader
9 kr till Individ-och familjeenheten
7 kr till Omsorgsenheten
6 kr till Vägar, park m.m
5 kr till Kultur och fritid
2 kr till Övrig pedagogisk verksamhet
1 kr till Politisk verksamhet

Kontakt

Ekonomiavdelningen

E-post: ekonomiavdelningen@ovanaker.se

Kommunens växel

Tfn: 0271-570 00

Senast uppdaterad