Kontakt

Ekonomi

Några nyckeltal

Nyckeltal benämns vissa tal som ofta används för att värdera ett företag eller en organisation och dess verksamhet. Att arbeta med nyckeltal gör det lättare att jämföra resultat över tiden och mellan flera kommuner eller företag.

Några nyckeltal för Ovanåkers kommun

Kkr

2020

Antal invånare 31/12

11 672

Kommunalskattesats

21.86 %

Verksamheternas nettokostnad

698 214

Långfristiga skulder

324 412

Långfristiga skulder/invånare

28

Totala tillgångar

1050 131

Nettoinvestering

159 347


Kommunalskatt

Den totala skattesatsen för 2020 i Ovanåkers kommun är 33,74 (inklusive begravningsavgift). Du kan se skattesatserna för år 2020 i kommunen och landstinget samt begravningsavgifterna i tabellen nedan.

Till kommunalskatten tillkommer en kyrkoavgift för personer som är medlemmar i Svenska kyrkan. Hur stor kyrkoavgiften är i församlingen du tillhör kan du läsa på Svenska kyrkans webbplatslänk till annan webbplats.

Skattesatsen i Ovanåkers kommun


2020

Kommunalskatt

21,86 %

Landstingsskatt

11,51 %

Begravningsavgift

0,37 %

Summa skatter och avgifter

33,74 %

Kontakt

Ekonomiavdelningen

E-post: ekonomiavdelningen@ovanaker.se

Kommunens växel

Tfn: 0271-570 00

Senast uppdaterad