Kontakt

Ekonomi

Översikt över verksamhetens utveckling

Tabellen nedan visar nyckeltal över kommunens utveckling de senaste fem åren.


Nyckeltal

2021

2020

2019

2018

2017

Antal invånare (folkmängd)

11 711

11 672

11 670

11 684

11609

Kommunal skattesats (%)

21,86 %

21,86 %

21,86 %

21,86 %

21,86 %

Verksamhetens intäkter (tkr)

143 077

166 252

186 015

194 050

195 004

Verksamhetens kostnader (tkr)

-853 102

-826 815

-831 620

-859 979

-825 410

Verksamhetens nettokostnader (tkr)

-751 495

-698 214

-677 108

-694 837

-656 724

Verksamhetens nettokostnader

/invånare (tkr)

-64

-60

-58

-60

-57

Skatteintäkter och statsbidrag (tkr)

755 758

722 652

699 986

672 856

666 030

Årets resultat (tkr)

13 463

20 749

29 850

-22 292

13 293

Soliditet (%)

43,37 %

45,09 %

49,95 %

53,67 %

63,35 %

Soliditet inkl pensionsförpliktelser (%)

21,74 %

21,13 %

21,36%

19,66 %

23,48 %

Investeringar (netto) (tkr)

90 661

159 347

192 246

125 077

48 171

Långfristiga skulder (tkr)

366 125

324 412

212 981

92 274

7 512

Långfirstiga skulder/invånare (tkr)

31

28

18

8

1

Totala tillgångar (tkr)

1 122 985

1 050 131

906 535

788 018

699 842

Antal tillsvidareanställda

953

919

927

954

975
Kontakt

Ekonomiavdelningen

E-post: ekonomiavdelningen@ovanaker.se

Kommunens växel

Tfn: 0271-570 00

Senast uppdaterad

Länken du klickade på är inte tillåten på den här enheten.