Kontakt

Ekonomi

Översikt över verksamhetens utveckling

Tabellen nedan visar nyckeltal över kommunens utveckling de senaste fem åren.


Nyckeltal

2022

2021

2020

2019

2018

Antal invånare (folkmängd)

11 622

11 711

11 672

11 670

11 684

Kommunal skattesats (%)

21,86%

21,86 %

21,86 %

21,86 %

21,86 %

Verksamhetens intäkter (tkr)

151 041

143 077

166 252

186 015

194 050

Verksamhetens kostnader (tkr)

-861 811

-853 102

-826 815

-831 620

-859 979

Verksamhetens nettokostnader (tkr)

-755 251

-751 495

-698 214

-677 108

-694 837

Verksamhetens nettokostnader

/invånare (tkr)

-65

-64

-60

-58

-60

Skatteintäkter och statsbidrag (tkr)

794 805

755 758

722 652

699 986

672 856

Årets resultat (tkr)

30 933

13 463

20 749

29 850

-22 292

Soliditet (%)

44,18 %

43,37 %

45,09 %

49,95 %

53,67 %

Soliditet inkl pensionsförpliktelser (%)

25,54 %

21,74 %

21,13 %

21,36%

19,66 %

Investeringar (netto) (tkr)

91 871

90 661

159 347

192 246

125 077

Långfristiga skulder (tkr)

386 490

366 125

324 412

212 981

92 274

Långfirstiga skulder/invånare (tkr)

33

31

28

18

8

Totala tillgångar (tkr)

1 172 262

1 122 985

1 050 131

906 535

788 018

Antal tillsvidareanställda

954

953

919

927

954
Kontakt

Ekonomiavdelningen

E-post: ekonomiavdelningen@ovanaker.se

Kommunens växel

Tfn: 0271-570 00

Senast uppdaterad