Kontakt

Ekonomi

Översikt över verksamhetens utveckling

Tabellen nedan visar nyckeltal över kommunens utveckling de senaste fem åren.

Nyckeltal

20232022

2021

2020

2019

Antal invånare (folkmängd)

11 52511 622

11 711

11 672

11 670

Kommunal skattesats (%)

21,86%21,86%

21,86 %

21,86 %

21,86 %

Verksamhetens intäkter (tkr)

155 684151 041

143 077

166 252

186 015

Verksamhetens kostnader (tkr)

-952 016-861 811

-853 102

-826 815

-831 620

Verksamhetens nettokostnader (tkr)

-843 481-755 251

-751 495

-698 214

-677 108

Verksamhetens nettokostnader

/invånare (tkr)

-73-65

-64

-60

-58

Skatteintäkter och statsbidrag (tkr)

845 836794 805

755 758

722 652

699 986

Årets resultat (tkr)

-107330 933

13 463

20 749

29 850

Soliditet (%)

43,0%44,18 %

43,37 %

45,09 %

49,95 %

Soliditet inkl pensionsförpliktelser (%)

24,0%25,54 %

21,74 %

21,13 %

21,36%

Investeringar (netto) (tkr)

78 42391 871

90 661

159 347

192 246

Långfristiga skulder (tkr)

390 153386 490

366 125

324 412

212 981

Långfirstiga skulder/invånare (tkr)

3433

31

28

18

Totala tillgångar (tkr)

1 202 2231 172 262

1 122 985

1 050 131

906 535

Antal tillsvidareanställda

981954

953

919

927


Kontakt

Ekonomiavdelningen

E-post: ekonomiavdelningen@ovanaker.se

Kommunens växel

Tfn: 0271-570 00

Senast uppdaterad