Kontakt

Ekonomi

Några nyckeltal

Nyckeltal benämns vissa tal som ofta används för att värdera ett företag eller en organisation och dess verksamhet. Att arbeta med nyckeltal gör det lättare att jämföra resultat över tiden och mellan flera kommuner eller företag.

Några nyckeltal för Ovanåkers kommun

Kkr

2017

Antal invånare 31/12

11 609

Kommunalskattesats

21.86 %

Verksamheternas nettokostnad

656 724

Totala skulder

256 463

Låneskuld

1

Totala tillgångar

699 842

Nettoinvestering

48 171

 

Kommunalskatt

Den totala skattesatsen för 2017 i Ovanåkers kommun är 33,74 (inklusive begravningsavgift). Du kan se skattesatserna för år 2017 i kommunen och landstinget samt begravningsavgifterna i tabellen nedan.

Till kommunalskatten tillkommer en kyrkoavgift för personer som är medlemmar i Svenska kyrkan. Hur stor kyrkoavgiften är i församlingen du tillhör kan du läsa på Svenska kyrkans webbplatslänk till annan webbplats.

Skattesatsen i Ovanåkers kommun


2017

Kommunalskatt

21,86 %

Landstingsskatt

11,51 %

Begravningsavgift

0,37 %

Summa skatter och avgifter

33,74 %

100-lappen år 2017

Av 100 kr i skatt användes de till:

26 kr till Omvårdnadsenheten
18 kr till Grundskola och skolbarnomsorg
10 kr till Gymnasieskola
9 kr till Förskoleverksamhet
9 kr till Gemensamma kostnader
7 kr till Omsorgsenheten
7
kr till Vägar, park m.m
7
kr till Individ och familjeenheten
5 kr till Kultur och fritid
1 kr till Övrig pedagogisk verksamhet
1 kr till Politisk verksamhet

Kontakt

Kommunens växel
Tfn: 0271-570 00

Senast uppdaterad 2018-06-12 11.13

Tyck till om sidan