Kontakt

Budget och flerårsplan

Budgeten är en uppskattning över framtida planerade händelser i kommunen. Det är ett viktigt verktyg i arbetet att styra organisationens ekonomi. Vi kan då stämma av det planerade ekonomiska utfallet i kommunen med det verkliga utfallet och därifrån fatta relevanta beslut.

Budget och verksamhetsplan 2024-2026 Pdf, 904.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Tidigare dokument

Budget och verksamhetsplan 2023-2025 Pdf, 1016.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Budget och verksamhetsplan 2022-2024 Pdf, 1.1 MB, öppnas i nytt fönster.

Budget och verksamhetsplan 2021-2023 Pdf, 1.1 MB, öppnas i nytt fönster.

Budget och verksamhetsplan 2020-2022 Pdf, 1 MB, öppnas i nytt fönster.

Budget och verksamhetsplan 2019-2021 Pdf, 1.3 MB, öppnas i nytt fönster.

Kontakt

Ekonomiavdelningen

E-post: ekonomiavdelningen@ovanaker.se

Kommunens växel

Tfn: 0271-570 00

Senast uppdaterad