Kontakt

Budget och flerårsplan

Budgeten är en uppskattning över framtida planerade händelser i kommunen. Det är ett viktigt verktyg i arbetet att styra organisationens ekonomi. Vi kan då stämma av det planerade ekonomiska utfallet i kommunen med det verkliga utfallet och därifrån fatta relevanta beslut.

Mål och budget 2018-2020PDF

Kontakt

Kommunens växel
Tfn: 0271-570 00

Senast uppdaterad 2018-01-22 12.14

Tyck till om sidan