Kontakt

Budget och flerårsplan

Budgeten är en uppskattning över framtida planerade händelser i kommunen. Det är ett viktigt verktyg i arbetet att styra organisationens ekonomi. Vi kan då stämma av det planerade ekonomiska utfallet i kommunen med det verkliga utfallet och därifrån fatta relevanta beslut.

Budget och verksamhetsplan 2019-2021PDF

Kontakt

Kommunens växel
Tfn: 0271-570 00

Senast uppdaterad 2019-04-18 14.00

Tyck till om sidan