Kontakt

Årsredovisningar

Ovanåkers kommun gör flera olika ekonomiska rapporter under ett år, en tertialuppföljning, en delårsrapport och en årsredovisning. I följande dokument kan du få en översikt över var pengarna kommer ifrån och vad pengarna går till.

Årsredovisning

Årsredovisningen är kommunstyrelsens redovisning av årets verksamhet och den ekonomiska ställningen i kommunen och de olika bolagen.

Rapporten är lagstadgad och regleras i den kommunala redovisningslagen (KRL).

Delårsrapport

Delårsrapporten är en enklare form av årsredovisning som presenterar kommunens räkenskaper för en viss tidsperiod istället för ett helt räkenskapsår. Ovanåkers kommun har valt redovisningsperioden januari till augusti för sin delårsrapport.

Rapporten är lagstadgad och regleras i den kommunala redovisningslagen (KRL).

Delårsrapport 2019PDF

Tertialuppföljning

Tertialuppföljningen är en enklare form av redovisning som presenterar kommunens räkenskaper för en viss tidsperiod istället för ett helt räkenskapsår. Det är frivilligt att skriva en sådan rapport. Ovanåkers kommun har valt redovisningsperioden januari till april för sin tertialuppföljning.

Tertialuppföljning 2019PDF

Kontakt

Ekonomiavdelningen

E-post: ekonomiavdelningen@ovanaker.se

Kommunens växel

Tfn: 0271-570 00

Senast uppdaterad