Kontakt

Årsredovisningar

Ovanåkers kommun gör flera olika ekonomiska rapporter under ett år, en tertialuppföljning, en delårsrapport och en årsredovisning. I följande dokument kan du få en översikt över var pengarna kommer ifrån och vad pengarna går till.

Årsredovisning

Årsredovisningen är kommunstyrelsens redovisning av årets verksamhet och den ekonomiska ställningen i kommunen och de olika bolagen.

Rapporten är lagstadgad och regleras i lagen om kommunal bokföring och redovisning (LKBR).

Delårsrapport

Delårsrapporten är en enklare form av årsredovisning som presenterar kommunens räkenskaper för en viss tidsperiod istället för ett helt räkenskapsår. Ovanåkers kommun har valt redovisningsperioden januari till augusti för sin delårsrapport.

Rapporten är lagstadgad och regleras i lagen om kommunal bokföring och redovisning (LKBR).

Delårsrapporten är uppdelad i två delar. Del 1 innehåller förvaltningsberättelse och ekonomisk redovisning och del 2 innehåller nämndernas och de kommunala bolagens verksamhetsberättelser

Delårsrapport 2022 del 1 Pdf, 1.8 MB.

Delårsrapport 2022 del 2 Pdf, 1.2 MB.Kontakt

Ekonomiavdelningen

E-post: ekonomiavdelningen@ovanaker.se

Kommunens växel

Tfn: 0271-570 00

Senast uppdaterad