Kontakt

Kommunarkiv

Kommunarkivet är slutarkiv för kommunens myndigheter och kommunala bolag. I kommunarkivet förvaras kommunala handlingar från år 1863. Här finns bland annat protokoll, diarieförda handlingar, skrivelser och räkenskaper.

Varje nämnd, styrelse eller förvaltning lämnar ett arkiv efter sig. Kommunstyrelsen är kommunens arkivmyndighet.

Arkivets huvuduppgift är att samordna och förteckna de olika myndigheternas handlingar. Enligt arkivlagen är myndigheternas arkiv en del av det nationella kulturarvet. Kommunen är skyldig att bevara, ordna och vårda sina arkiv så att vi kan tillgodose:

  • rätten att ta del av allmänna handlingar
  • behovet av information för rättsskipning och förvaltning
  • forskningens behov

Grunden för arkivets verksamhet finns i arkivlagen och kommunens arkivreglemente Pdf, 318.6 kB.. Arkivet övervakar arkivbildningen hos förvaltningarna och är rådgivande i frågor om dokumenthantering.

I arkivet förvaras cirka 500 hyllmeter handlingar.

Enskilda arkiv och föreningsarkiv hänvisas till Arkiv Gävleborg Länk till annan webbplats.

Kontakt

Vikarierande arkivarie

Karin Lundqvist
Tfn 0271-570 14

Senast uppdaterad