Kontakt

Kommunarkiv

Kommunarkivet är den kommunala förvaltningens minnesbank. Till nytta och nöje för både den nuvarande förvaltningen och allmänheten. Här förvaras kommunala handlingar från år 1863 och framåt, allt från handlingar för tillstånd att sälja glass till kommunens generalplaner. Kommunarkivet ger också stöd och råd till förvaltningen i arbetet att bevara dagens kommunala handlingar för framtiden.

Vad finns i kommunarkivet?

Handlingar från kommunala nämnder och kommittéer, samt skolor. Från 1863 och framåt. Från nuvarande Ovanåkers kommun och de tidigare Alfta, Ovanåkers och Voxna landskommuner. Protokoll, diarieförda ärenden, räkenskaper och betyg med mera. I arkivet finns också en mindre antal handlingar från Alfta och Ovanåkers socknar och från några föreningar vars verksamhet tagits över av kommunen.

Vad kan jag få ta del av?

Du får ta del av alla handlingar utom dem som är belagda med sekretess. Sekretess gäller framför allt för delar av socialnämndens arkiv.

Handlingar i original går att få se på plats i kommunhuset. Det går bra att få handlingar kopierade eller skannade. Om det är 10 sidor eller mer tar vi ut en avgift på 50 kr + 2 kr per sida. Kopior på handlingar kopplade till faderskapsutredningar, fosterhemsplaceringar och liknande lämnas ut gratis om det gäller dig själv och ditt ursprung.

Vilka arkiv finns?

Här hittar du listor på vilka arkiv som finns att ta del av. Har du frågor om något av det som finns i arkiven så är du välkommen att kontakta vår arkivarie. Kontaktuppgifter hittar du längst ner på sidan.

Kontakt

Arkivarie
Karl Nordin
E-post kommunarkiv@ovanaker.se
Tfn 0271-570 14

Senast uppdaterad