Kontakt

Begravningsombud

Begravningsombudet utses av länsstyrelsen, på förslag från kommunen. Begravningsombud i Ovanåkers kommun är Margareta Krause.

Alla som är folkbokförda i Sverige ska ges möjlighet till en värdig begravning, oavsett vilket trossamfund man tillhör eller om man inte tillhör något trossamfund alls. Alla som är folkbokförda i Sverige betalar därför en avgift för begravningsverksamheten, en så kallad begravningsavgift. Är du medlem i Svenska kyrkan betalar du dessutom en kyrkoavgift. Både begravningsavgiften och kyrkoavgiften betalar du automatiskt i samband med din deklaration.

Sedan Svenska kyrkan skildes från staten år 2000 är det Svenska kyrkan som förvaltar och använder pengarna från begravningsavgiften.

Begravningsavgiften ska bland annat användas för att betala kostnaderna för att hålla begravningsplatsen (kyrkogården och de lokaler som används för begravningsverksamheten) i ordnat och värdigt skick. Skötseln av enskilda gravplatser ingår dock inte i sådan begravningsverksamhet, utan bekostas av dem som innehar gravrätten (oftast anhöriga).

Vad gör begravningsombudet?

Begravningsombudet i Ovanåkers kommun granskar att Svenska kyrkan i Ovanåker använder pengarna från begravningsavgiften på rätt sätt, det vill säga att avgiften verkligen bara går till begravningsverksamhet och inte används till övrig verksamhet inom Svenska kyrkan.

Uppdraget som begravningsombud handlar alltså om att se till att även de personer som inte tillhör Svenska kyrkan får sina intressen tillgodosedda när det gäller begravning.

Begravningsombudet ska bland annat göra följande:

 • Kontrollera att begravningsavgiften går till begravningsverksamheten och inte till annan verksamhet.
 • Granska hur begravningar inom kommunen fungerar för dem som inte tillhör Svenska kyrkan.
 • Undersöka önskemål från dem som inte tillhör Svenska kyrkan.
 • Informera dem som inte tillhör Svenska kyrkan om verksamheten.

Begravningsombudet utses av länsstyrelsen, på förslag från kommunen. Begravningsombud i Ovanåkers kommun är:

Margareta Krause
E-post: margareta.krause@helsingenet.com
Telefon: 070-620 29 58

Vad ingår i begravningsavgiften?

Svenska kyrkan ska använda begravningsavgiften endast till begravningsverksamhet. Detta innebär att alla som är folkbokförda i Sverige har rätt till följande, utan kostnad:

 • Gravplats eller motsvarande på allmän begravningsplats under en tid av 25 år.
 • Gravsättning, inklusive gravöppning, återfyllning och iordningställande av öppnad grav.
 • Vissa transporter av stoftet.
 • Kremering
 • Lokal för förvaring och visning av stoftet.
 • Lokal för begravningsceremoni utan religiösa symboler.

Vad ingår INTE i begravningsavgiften?

Följande kostnader ingår inte i begravningsavgiften, utan betalas av dödsboet:

 • Kista eller urna.
 • Svepningsarbete
 • Transport av stoftet till bisättningslokal.
 • Dödsannons.
 • Blommor
 • Gravsten
 • Bouppteckningskostnader
 • Kostnader för begravningsbyrå.

Mer information hittar du här:

Broschyren ”Om begravning” Länk till annan webbplats. (finns på nio olika språk)

Begrepp i begravningsverksamheten Länk till annan webbplats.

Skatteverket Länk till annan webbplats. (begravningsavgiften)

Kyrkoavgift / begravningsavgift Länk till annan webbplats. (Svenska kyrkan)

Efterlevandeguiden Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (information från olika myndigheter för att göra det enklare för dig som förlorat någon nära)

Kontakt

Begravningsombud

Margareta Krause
E-post: margareta.krause@helsingenet.com
Telefon: 070-620 29 58

Senast uppdaterad