Gång- och cykelväg i Alfta

Just nu byggs två gång- och cykelvägar i Alfta, en vid Hälsingegård Ol-Anders och en vid den nybyggda förskolan Skogsbacken.

Gångvägen som byggs mellan Hälsingegård Olanders och Alfta Industricenter är drygt 800 meter lång med ny belysning och kommer förenkla för gång- och cykeltrafikanter som vill ta sig ut till båda platserna.

Vi bygger också en ny gång- och cykelväg på dryga 500 meter med ny belysning till nya förskolan Skogsbacken, även gatan längs den sträckan renoveras.

Gångvägar är just nu (oktober, 2023) färdigställda, belysningsarbeten kvarstår.

Senast uppdaterad