Räddningsstationen i Edsbyn

Lokalerna på räddningstjänsten i Edsbyn uppdateras med nya planlösningar och lokaler anpassade efter den verksamhet och de människor som numera verkar där.

Många av rummen och lokalerna i Räddningsstationen är trånga eller inte anpassade efter den verksamhet som bedrivs där idag. Omklädningsrummen är trånga och dessutom inte anpassade för en verksamhet med både kvinnor och män. Möjligheterna att äta i köket är begränsade och man önskar fler möjligheter för övernattning. Därför kommer ett nytt kök att komma på plats med tillhörande matplats. Man kommer att bygga om och förändra omklädningsrummen så att det finns omklädningsrum och duschmöjoligheter för såväl kvinnor som män. En sovplats kommer att tillkomma utöver de två platser som finns där idag. Man har även satt upp en skiljevägg i konferenslokalen för att skilja denna från matsalen.

Projektet beräknas vara klart i December 2023.

Senast uppdaterad