Nationella skyddsstyrkor och Hemvärnet

De Nationella skyddsstyrkorna och Hemvärnet är den samhällsresurs som oftast efterfrågas när samhällets och räddningstjänstens normala resurser inte räcker för att skydda eller hjälpa sina medborgare.

Utöver huvuduppgiften att utföra väpnad strid och försvara Sverige ställer Hemvärnet och Nationella skyddsstyrkorna upp med frivilliga personer som hjälper till när samhällets övriga resurser inte räcker till.

Det kan till exempel handla om att hjälpa till med eftersök av försvunna människor, brandsläckning vid storbränder, stöd med transporter i väglös terräng. Det kan också vara hjälp under hårt väder, evakuering och byggnationer vid översvämningar samt ytterligare stora som små uppgifter när samhället behöver stöd.

Senast uppdaterad