En mobil på ett bord som har webbsidan krisinformation.se öppen och en broschyr med titeln "om kriget eller krisen kommer"

Oro för omvärldsläget

Med anledning av kriget i Ukraina är det många som känner oro inför det osäkra omvärldsläget. Här samlar vi relevant information och länkar.

Nyheter