Ovanåkers kommun har gått upp i stabsläge

Med anledning av det oroliga läget har Ovanåkers kommun gått upp i stab. Det betyder att det finns en utsedd grupp som arbetar med frågor kopplade till händelserna i vår omvärld.

Idag den 3 mars har Ovanåkers kommun gått upp i stabsläge med anledning av de oroligheter som är i Europa. Förra veckan påbörjades regelbundna träffar med kommunledningen för att stämma av hur läget kan påverka våra verksamheter. Dessa träffar kommer ske regelbundet.

Krisledningsstaben följer utvecklingen noga och har löpande avstämningar både lokalt och regionalt.

Mattias Bergström, tf kommunchef:

- Försvarsvilja, motståndskraft och uthållighet är tre centrala teman och de aktörsgemensamma budskapen för Sveriges totalförsvar. När vi nu väljer att gå upp i stabsläge gör vi det med utgångspunkten att vi ska agera samfällt och gemensamt för Ovanåkers kommun. Vi har alla en viktig uppgift att inte sprida felaktig information och att ge stöd till de personer i vår omgivning som känner oro.


Senast uppdaterad