närbild på barnhand som håller i en mammas tröja

Senast uppdaterad

Ta emot flyktingar som privatperson– det här gäller

Kriget i Ukraina påverkar alla och viljan att hjälpa de krigsdrabbade är stor. Runt om i Sverige tas flyktingar emot och många privatpersoner har startat insamlingar och öppnat sina hem för behövande. Detta är en frivillig humanitär och ideell handling som inte ersätts av kommunerna.

Många flyktingar kommer till Sverige från Ukraina varje dag. Många omfattas av EU:s massflyktsdirektiv, som har aktiverats i samband med kriget och är gällande för alla EU-länder, och andra omfattas av den 90-dagars viseringsfrihet som ukrainare har inom EU.

De som omfattas av massflyktsdirektivet och beviljas uppehållstillstånd får enligt direktivet stanna i landet fram till den 4 mars 2023 men möjlighet till förlängning.

Digital ansökan om uppehållstillstånd Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. för personer som är ukrainska medborgare och som har ett giltigt pass eller annan id-handling.

Regeringens och Migrationsverkets ansvar

Det är Regeringen samt Migrationsverket som ansvarar för migrationsfrågor. Migrationsverket ansvarar även för vilken typ av boendeformer som ska finnas samt hur många. De tar även beslut om och när en förfrågan ska gå ut till kommunerna samt andra aktörer. Frågan har nu ställts till alla kommuner om hur många boenden som kan upplåtas. Det är Migrationsverket som sedan beslutar om och när krigsflyktingarna kommer till kommunen. Detsamma gäller ersättningsfrågan, det är Regeringen och Migrationsverket som sedan beslutar och hanterar ersättningsfrågan.

Ideell åtgärd som inte ersätts av kommunen

Att öppna sitt hem och ta emot flyktingar är ett frivilligt humanitärt och ideellt stöd för behövande som kommunen inte ersätter ekonomiskt. Det finns ett flertal organisationer samt privatpersoner som gör insamlingar av mat och kläder, vilka kan vara till stöd för den som upplåter boende för flyktingar.

Kommunens skyldigheter

Ovanåkers kommun har både erfarenhet och beredskap för att ta hand om personer på flykt undan krig. Ansvarsfördelning och samordning inom bland annat flyktingmottagning, socialtjänst och skola sker nu för att göra det på bästa sätt. Alla flyktingar ska först registreras hos Migrationsverket.

Vid frågor om kommunens flyktingarbete, skicka dem till: arbetsmarknad@ovanaker.se

Vid frågor om vad som gäller inom skolan, skicka dem till: skolforvaltningen@ovanaker.se

 

Senast uppdaterad