Ukrainsk flagga utanför kommunkontoret

Senast uppdaterad

Lägesrapport, Ovanåkers kommuns arbete med anledning av kriget i Ukraina

Migrationsverket har meddelat vilka kommuner som i dagsläget är aktuella att ta emot flyktingar från Ukraina. Behovet finns inte just nu för boendeplatser i Ovanåkers kommun men Migrationsverket har bett oss att vara beredda ifall behovet förändras.

Vi vill tacka alla som lämnat in förslag på boenden till oss, i dagsläget behöver vi dem inte. Detta kan snabbt ändras och då är vi förberedda.

Även om bostäder i vår kommun inte är aktuellt just nu fortsätter vi arbetet inom andra områden som bland annat IT-säkerhet, varuförsörjning och desinformation. Vi fortsätter även delta i olika möten regionalt och nationellt för att få tillgång till information och hålla oss uppdaterade och ta del av det senaste.

Anmäla sig hos Migrationsverket

Vi vill uppmana alla som möter personer som flytt från Ukraina att berätta om hur viktigt det är att anmäla sig hos Migrationsverket. Ukrainska medborgare får visserligen vistas i Sverige i upp till 90 dagar utan att behöva söka något tillstånd. Men utan tillstånd har de mycket begränsad rätt till förmåner såsom dagersättning, skolgång, viss hälso- och sjukvård samt boende. Den som registrerar sig får tillfälligt uppehållstillstånd enligt massflyktsdirektivet och har större rätt till stöd. Samhället får också bättre förutsättningar att ge ett gott mottagande.


Senast uppdaterad