Ukrainas flagga är rest utanför kommunkontoret

Senast uppdaterad

Förberedelser för att ta emot människor på flykt

Det kan komma många människor på flykt och vi förbereder oss på att kunna ta emot människor i vår kommun. Om de kommer och hur många vet vi idag inte, men vi förbereder inom flera områden.

Förra veckan rapporterade vi till Migrationsverket att vi redan nu har boendeplatser som kan tas i anspråk direkt. Förutom dessa boendeplatser har vi även ytterligare boendeplatser som kan användas men som behöver förberedas innan.

Vår strategi är att vi vill ha centrala boenden för att personerna ska ha nära till bland annat förskola/skola och livsmedelsbutiker. Vi har även fokuserat på boenden där man har egen möjlighet att laga mat och klara sig själv.

Samtidigt stärker vi beredskapen generellt för att kunna svara mot olika former av hot som kan riktas mot kommunen, till exempel IT-relaterade attacker.

- Vi har satt igång ett antal arbetsgrupper som arbetar under staben. Det är grupper som arbetar med att bland annat inventera boenden i vår kommun. Vår flyktingmottagning förbereder sin verksamhet för ett mottagande av flyktingar men inventerar också vilka språkkunskaper som vi har tillgängliga i kommunen. Vi arbetar även med att stärka vår beredskap för IT-relaterade attacker, säger tf kommunchef Mattias Bergström.

Ett annat viktigt område som staben arbetar med är desinformation och att förmedla vikten av att vara källkritisk till den information som man tar del av.

- Att vara källkritisk är att förstå att vissa källor väger tyngre än andra, dels att vara medveten om att avsändare av information har ett syfte med sitt budskap, säger Mattias Bergström.

Här finns e-tjänst för att anmäla boende Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Här finns information om desinformation och källkritik Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Senast uppdaterad