Desinformation, ett vapen

Senast uppdaterad

Desinformation, ett vapen

Den rådande säkerhetspolitiska situationen innebär en ökad risk för desinformation. Sådana försök till påverkan kan utgöra ett hot mot Sveriges demokrati, beslutsfattande och självbestämmande.

Ett vanligt förekommande uttryck är att "krigets första offer är sanningen". Det är viktigt att vara uppmärksam på desinformation, ryktesspridning och annan spridning av vilseledande information.

Om desinformation, sändning från Regeringen (16 minuter) Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad