Nationella minoriteter och minoritetsspråk

Om du tillhör en av Sveriges fem nationella minoriteter så har du stärkta rättigheter och möjligheter i din kontakt med din kommun och myndigheter.

Alla myndigheter har skyldighet att informera alla nationella minoriteter om deras språkliga rättigheter.

Din rätt att använda nationella minoritetsspråk

Som nationella minoriteter räknas judar, romer, samer, sverigefinnar och tornedalingar. De nationella minoritetsspråken är finska, jiddisch, meänkieli, romska (romani chib) och samiska. 1 januari 2010 kom en lag om nationella minoriteter och minoritetsspråk (SFS 2009:724 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.).

I januari 2019 reviderades lagen så att rättigheter och skyldigheter stärktes ytterligare. Från den 1 januari 2019 är alla kommuner skyldiga att anta mål och riktlinjer för sitt minoritetspolitiska arbete. Här finns Ovanåkers kommun riktlinje för nationella minoriteter och minoritetsspråk.

Alla nationella minoritetsspråk ska skyddas och främjas

Språklagen (SFS 2009:600 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.) säger att de nationella minoritetsspråken ska skyddas och främjas. Det innebär till exempel att samhället ska se till att du som tillhör en nationell minoritet får lära dig, utveckla och använda ditt minoritetsspråk.

Myndigheterna ska informera dig om dina rättigheter, oavsett vilket nationellt minoritetsspråk du talar och var du bor i Sverige.

Rätt till modersmålsundervisning

För dig som tillhör någon av de nationella minoriteterna och har barn i skolan kan det vara bra att veta att ditt barn har särskilt stark rätt till modersmålsundervisning. Ditt barn har rätt att få modersmålsundervisning i sitt minoritetsspråk även om språket inte talas hemma till vardags. Ditt barn behöver heller inte ha några kunskaper i språket från början för att få modersmålsundervisning.

Skolan är skyldig att anordna modersmålsundervisning i de nationella minoritetsspråken om

  • en elev vill få undervisning (det finns alltså inget krav på att det ska vara minst fem elever)
  • det finns en lämplig lärare.

Det är rektorn som avgör om en lärare är lämplig att undervisa i modersmål.

Om ditt barn tillhör den nationella minoriteten romer och har med sig ett annat språk från utlandet får skolan ge modersmålsundervisning i två språk om det finns särskilda skäl.

Särskilt starka rättigheter för finska, meänkieli och samiska

Särskilt starka rättigheter har du som talar finska, meänkieli eller samiska och bor i en kommun inom ett förvaltningsområde. På sidan Förvaltningsområden Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. kan du se vilka kommuner som ingår i ett förvaltningsområde.

Ovanåkers kommun tillhör inte något förvaltningsområde. Region Gävleborg är finskt förvaltningsområde tillsammans med fyra kommuner i länet: Gävle, Hofors, Sandviken och Söderhamn.

Du som bor i en kommun som inte ingår i ett förvaltningsområde ska kunna kontakta myndigheterna på finska, meänkieli eller samiska, om det finns personal med kunskaper i språken.

Du ska kunna få åtminstone en del av omvårdnaden inom äldreomsorgen på finska, jiddisch, meänkieli, romani chib eller samiska, om kommunen har tillgång till personal med sådana språkkunskaper.

Kommuner och myndigheter är skyldiga att informera dig som tillhör en nationell minoritet om dina rättigheter. De är också skyldiga att skydda nationella minoriteters språk och kultur, och särskilt viktigt är barns och ungas rätt att få utveckla sitt språk och sin kultur. Dessutom är kommuner och andra myndigheter skyldiga att ge dig inflytande över frågor som berör den nationella minoritet du tillhör.

Oavsett var du bor ska du alltid kunna skriva på finska, meänkieli och samiska till Riksdagens ombudsmän, Justitiekanslern, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Skatteverket och Diskrimineringsombudsmannen.

Hit kan du vända dig

Om du inte tycker att din kommun eller andra myndigheter lever upp till lagen kan du kontakta Länsstyrelsen i Stockholms län eller Sametinget som ska se till att lagen följs. Sametinget ansvarar för samiska och Länsstyrelsen i Stockholm ansvarar för övriga språk.

Övriga länkar


Senast uppdaterad