Nya kommunvapnet och gamla, avbildade på papper i pärmar som ligger uppslagna på ett bord

Kommunvapnet

Strax norr om Edsbyn finns sjön Vägnan vars utlopp i Voxnan nästan aldrig fryser igen. Därför brukar svanarna hålla till där under vintrarna. Sjön Sessman som ligger nordväst om Edsbyn är också populärt bland svanar och sjön har därför kallats för Svanvaken. Detta rika fågelliv har inspirerat till Ovanåkers kommuns kommunvapen som är en svan.

Ovanåkers gamla kommunvapen, vapendiplom och sigill

Det gamla kommunvapnet med en silverfärgad knölsvan med en guldkrona runt halsen mot röd bakgrund.

Det gamla kommunvapnet från 1957.

Den 17:e december 1956 beslöt kommunfullmäktige

enhälligt att återuppliva bruket av det gamla bygdemärket genom att såsom symbol för kommunens självstyrelse antaga och föra följande vapen: I rött fält en sångsvan av silver med en krona av guld omkring halsen."

De beslöt också att

de slutliga teckningarna av kommunens vapen och flagga skulle inbindas i ett vapendiplom tillsammans med en handtextad vapenhistorik, vilken skulle underskrivas av fullmäktiges och kommunalnämndens ordförande samt prydas med den naturligt laverade originalteckningen av kommunens sigill."

Svanen och kronan kombineras

Diskussioner om kommunvapnet hade förts i nästan två år innan beslutet togs. Frågan om kommunvapen togs upp i Kommunalnämnden i januari 1955. Det ledde till att det tillsattes en kommitté för utarbetande av kommunvapen. Kommittén tog kontakt med stiftelsen Svenska kommunalheraldiska institutet.

I arkivet finns två brev från stiftelsens sekreterare Uno Lindgren. I det första konstaterar han att Ovanåker redan har en heraldiskt förnämlig vapenbild, nämligen svanen. Han nämner också kronan i Voxnabruks stämpel och möjligheten att låta svanen ha en krona om halsen. I det andra brevet utvecklar han resonemanget och beskriver olika engelska vapen med svanar:

Den halskrönta svanen har vajat i baneren bl.a. i det för engelsmännen segerrika slaget vid Azincourt 1415 och dess ägare ha skildrats av Shakespeare. Symbolen finns att skåda i Westminster Abbey i London, bl.a. på Henrik V:s sarkofag. Vilken kommun i Sverige har en symbol, med vilken man kan göra sådana världshistoriska jämförelser?" skriver han.

Sigill

Ovanåkers kommuns stämpel med gamla kommunvapnet, svanen med kronan runt halsen, finns bevarad i kommunarkivet. Stämpeln var inte bara pynt utan användes när man satte sigill på vissa handlingar för att markera deras juridiska giltighet. På bilden syns sigillet på ett protokoll fört vid slutbesiktning av markarbeten år 1963 i samband med Edsbyverkens uppförande av ny fabrikslokal.

Stämpel med gamla kommunvapnet på.

Stämpel med gamla kommunvapnet.

Ovanåkers kommuns sigill, tryckt i rött vax, ligger på ett maskinskrivet papper.

Kommunens gamla sigill som markerar handlingars giltighet.

Vid kommunfullmäktiges möte i juni 1956 presenterade kommunvapenkommittén en skiss föreställande en knölsvan med krona om halsen. Skissen vann fullmäktiges gillande, men någon anmärkte att med tanke på Ovanåker borde det vara en sångsvan och inte en knölsvan. I november samma år fanns ett förslag som kommunalnämnden föreslog kommunalfullmäktige att bifalla. Vilket de alltså gjorde den 17 december.

Det senaste som finns i arkivet om det gamla kommunvapnets tillkomst är att kommunalnämnden godkände vapenhistoriken, skriven av Svenska kommunalheraldiska institutet, i juni 1957.

Ovanåkers nuvarande kommunvapen

Kommunvapen Ovanåkers kommun

Ovanåkers nuvarande kommunvapen är från 1987. Bytet inleddes hösten 1985 med en skrivelse från Riksarkivet, som påpekade att Ovanåker var en av få kommuner som inte hade något officiellt registrerat vapen. Riksarkivet bad också om en bild på det oregistrerade vapnet. Ovanåker svarade (1985-11-01) med bild på vapnet och med kommentaren att [d]et kan nämnas att viss kritik mot sångsvanens utformning förekommit (framför allt mot dess huvud och fötter). Kommunen påpekar också att även Alfta ingår i kommunen och att Alfta har ålen som symbol. Kanske även den, på något sätt, bör ingå i vapnet, skrev de.

RA svarade (1985-12-18) att ”den synnerligen detaljrika framställningen” inte stämde med det ”numera brukliga”, och:

[d]essutom skall Ovanåkersvapnet enligt sin beskrivning föreställa en sångsvan, men av halsens krökning att döma har konstnären framställt en knölsvan, vilket f ö tycks vara det vanliga inom heraldiken. (Också i sigillet är svanens hals krökt.) Endast mycket starka skäl – t ex att det finns någon känd övervintringslokal för sångsvanar inom kommunen – kan motivera beskrivningens svanart. Och skall det vara en sångsvan måste den tecknas som en sådan!

Inte ensamma om en svan med krona om halsen

RA var också skeptiska till det gamla kommunvapnet eftersom ett vapen med ett svan med en krona om halsen från 1400-talet till 1972 ingick i det danska riksvapnet. Det vapnet tillhör det tyska distriktet Stormarn, som varit en del av Danmark. Däremot tyckte Riksarkivet att svanen kunde symbolisera Alfta också med tanke på att namnet Alfta kommer från ett gammalt ord för just svan.

Riksarkivet föreslår alltså, att kommunen låter arkivet utföra en nytolkning av Ovanåkers vapen, förslagsvis efter följande beskrivning ”I blått fält en svan av silver med en krona av guld omkring halsen,” skrev de.

Kommunen köpte inte det förslaget och i maj 1986 skickade Riksarkivet två förslag, ett där svanen vänts åt andra hållet, och ett där den fått två kronor, en för Voxna och en för Alfta, om halsen. Tyvärr finns inte några teckningar på de förslagen bevarade i arkivet.

Det slutliga förslaget

Förslagen föll inte kommunen på läppen. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslöt i juni 1986 att uppdra till Riksarkivet utforma nytt förslag till utformning och 1 juli skrev de ett brev där det underströks att

Det ska vara en naturtrogen sångsvan (ej karaktär av knölsvan) – Vit utan krona/kronor runt halsen – Röd bakgrund – Utan fötter, simmande med markerad vattenlinje” (fetstil i original).

Efter detta förekommer tankar på att utesluta kronan helt, och ett önskemål från kommunen att vattnet ska vara blått. I arkivet finns svartvita kopior som troligen visar dessa båda versioner. Riksarkivet sa blank nej till blått vatten mot röd bakgrund av heraldiska skäl, färg får inte möta färg. Däremot vill de konsultera ornitologisk expertis för att få svanen rätt. Till slut börjar de bli överens och Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade i februari 1987

att meddela Riksarkivet att kommunen för sin del godkänner ett förslag där vattnet symboliseras med guld och att kronan placeras i exempelvis övre högra hörnet.

Det slutliga förslaget sångsvan med röd bakgrund, guldfärgad bjälke och krona antogs av Riksarkivet 15 juni och Ovanåkers kommunfullmäktige 29 juni 1987.

Senast uppdaterad