Kontakt

Upphandlingsplan 2023-2024

Underlaget till upphandlingarna i denna upphandlingsplan kommer från berörda verksamheter inom Ovanåkers kommun samt från de kommunala bolagen.

Ovanåkers kommuns upphandlingar är i många fall återkommande. Därutöver genomförs upphandlingar som är knutna till kommunens investeringar, till exempel vid om och tillbyggnad av fastigheter.

Denna upphandlingsplan uppdateras årligen och justeringar kan komma att ske löpande. Det innebär att planen i viss utsträckning kan förändras och att tidpunkterna för start av upphandlingarna är preliminära.

Håll utkik efter löpande uppdateringar i upphandlingsverktyget Kommers. Där kan du också prenumera på koder så att du automatiskt får ett mail när upphandlingen startar. Eventuella frågor hänvisar vi till: inkop@ovanaker.se

 • Personlarm
 • Tjältiningskol/industrikol
 • Dokument- och informationshanteringssystem
 • Tryckeritjänster inkl digitaltryck, storformat och Print On Demand
 • Snöröjning och halkbekämpning
 • Mattransporter
 • Busstransporter
 • Bårtransporter
 • Skolskjuts med buss
 • Löpande plåtarbeten samt snöskottning och isborttagning på tak
 • Extern postbefordran, brev och paket
 • Fordonstvätt
 • Fiberarbeten
 • Hyresmaskiner
 • Mottagande av slam från reningsverken
 • Förpackningar för matdistribution
 • Golventreprenadtjänster
 • Schakt och förläggning av fiberkanalisation och kabel
 • Inkassotjänster
 • Fällning av riskträd
 • Brandsläckare och brandskydd
 • Storköksservice
 • Bandburna grävmaskiner med förare
 • Revision 2020-2023 av Ovanåkers kommun med bolag
 • Ramavtal VS-arbeten
 • Ramavtal - Elarbeten
 • Ramavtal-Målningsarbeten
 • Ramavtal-Byggarbeten
 • Ramavtal-Låsarbeten

Kontakt

Inköpssamordnare

Andreas Wall
Tfn: 0271-570 93
E-post: andreas.wall@ovanaker.se

Senast uppdaterad