Publicerad 2024-04-22

Inspirerande dag på Kyrktjärn med Sörängs skola

Inom ramen av Rivers Of Life-projektet fortsätter vi att utbilda skolor och skapa intresse för vattenvård och vattenmiljöer. I slutet av mars hade vi äran att välkomna 49 engagerade elever och deras mentorer från Sörängs skola, Bollnäs kommun, till en heldag på Kyrktjärn i Alfta. Dagen var dedikerad till vattenvård, restaurering och näringskedjor i vatten. Och till fiske såklart.

Erik från Länsstyrelsen berättar om Rivers Of Lifes arbete med vattendragsrestaurering.

Erik från Länsstyrelsen berättar om Rivers Of Lifes arbete med vattendragsrestaurering.

 

Med fem interaktiva stationer guidade vi barn och vuxna genom viktiga aspekter av vår vattenmiljö och dess omsorg. Från det livsviktiga arbetet med att återställa skadade vattendrag till praktisk kunskap om allemansrätten och hållbart fiske.

Erik från Länsstyrelsen berättade om Rivers Of Lifes arbete med vattendragsrestaurering och dess avgörande betydelse för ekologisk mångfald. Eleverna fick förhoppningsvis en djupare förståelse för vattenvårdens värde och dess effekt på vår biologiska mångfald. Sörängs skola ligger precis invid Voxnan, så eleverna har en unik möjlighet framöver att följa restaureringsarbetet som Biosfärområde Voxnadalen tillsammans med Fortum planerar att genomföra längs Voxnan.

Dagen fortsatte med ytterligare fyra stationer. Eleverna lärde sig om näringskedjor i vatten med Benny från Biosfärområde Voxnadalen, att bygga risvasar med Per Dahlgren från Sportfiskarna, om allemansrätten med Ingemar från Biosfärområdet och så fick de lära sig om hållbart fiske med Tobias Halvarsson från Studiefrämjandet.

Varje station bidrog till en större förståelse och uppskattning för vårt gemensamma ansvar att vårda och skydda våra vatten. Dagen var uppskattad av både elever och mentorer och det gläder oss att veta att dagen inte bara var lärorik utan också inspirerande.