Publicerad 2024-04-22

Vi firar 5 år som biosfärområde!

Det har nu gått fem år sedan Unesco utsåg Voxnadalen till biosfärområde. Under dessa fem år har vi arbetat med insatser inom fokusområdena Skogen som hållbar resurs, Levande vatten och Ett öppet och levande landskap.

Femårsutvärderings workshop i Alfta under ledning av Biosfärområde Voxnadalen.

 

Alla världens biosfärområden rapporterar sin verksamhet till Unesco vart tionde år. Detta är ett sätt att kvalitetssäkra biosfärområdenas roll som modellområden och lärandeplatser för en ekologisk, social och ekonomisk hållbar utveckling.

Tio år är en lång tid. Därför gör Sveriges biosfärområden numer även en halvtidsavstämning vart femte år. Och Biosfärområde Voxnadalen är först ut av Sveriges biosfärområden att genomföra en 5-årsutvärdering.

Den 11:e och 12:e juni samlades vi i Alfta för att reflektera över vart vi är och vart vi är på väg som biosfärområde. Bland annat tillsammans med gäster från två andra svenska biosfärområden och Biosfärprogrammet Sverige med god vägledning av Robert och Emma från kommunikationsbyrån Azote.

Halvtidsavstämningen gav oss alla många glädjeämnen att känna stolthet över och nya tankar kring hur vi ska utveckla biosfärområdet.


Foton av Khaled Zouroum.

Workshop femårsutvärdering av Biosfärområde Voxnadalen, i Alfta.