Publicerad

Rivers of Life påbörjar restaureringar i Voxnan

Den 12 juni påbörjar Länsstyrelsen Gävleborg restaureringen av Voxnan. Restaureringar görs i ett försök att återställa vattendragens ekosystem och värdefulla funktioner som en gång förstördes i samband med flottningen. Arbetet är en del av EU-projektet Rivers of LIFE vars syfte är att ekologiskt återställa vattendrag som påverkades negativt under flottningsepoken.

Länsstyrelsen har sedan tidigare restaurerat delar av Västerhocklan, som är ett biflöde till Voxnan och Ängerån, ett biflöde till Ljusnan. Nu fortsätter restaureringarna i Voxnans huvudfåra.

Att restaurera vattendrag ger flera nyttor. Ett restaurerat vattendrag är mer variationsrikt och inte kanaliserat som under flottningen. Det innebär mer livsmiljöer och större biologisk mångfald. Åtgärderna bromsar också upp vattnet och håller kvar det i landskapet en längre tid, det ökar vattenrening men ger också effekt mot översvämningar nedströms och skogsbränder.

Vattendrag återhämtar sig inte av sig själv

– Voxnan är hårt påverkat av de rensningar som gjordes till förmån för timmerflottningen. Tyvärr återhämtar sig inte ett rensat vattendrag på egen hand, så den här insatsen är nödvändig att göra. Under arbetet kommer man märka att vi jobbar i vattendraget, bland annat kommer grumling att förekomma i och en bit nedströms åtgärdsområdet. Vi kommer inför åtgärderna även flytta på musslor som när sträckan är klar skall sättas tillbaka, säger Peter Mathisen, projektledare på Länsstyrelsen Gävleborg.

Initialt planeras det för tre maskinlag i Hamra- och Rullboområdet under 2023. Första maskinen planeras att starta den 12:e juni och efter midsommar kommer två maskiner till. Ändringar kan dock ske beroende på hur höga flöden det är. Under vecka 29, 30 och 31 pausas restaureringarna
på grund av semester. I Voxnans biflöde, Västerhocklan börjar vi restaurera redan 29:e maj.

Älvar och vattendrag återställs för att återskapa livsmiljöer

Under flottningsepoken, som hade sin storhetstid i Sverige från 1850-talet fram till 1960-talet, rensades nästan alla vattendrag i Gävleborg från block och stenar med hjälp av dynamit och schaktmaskiner. Samtidigt stängdes sidofåror för att kanalisera vattnet så att man lättare skulle kunna transportera timmer mot kusten till de stora sågverken. Detta har bland annat påverkat biologin i och omkring vattendragen mycket negativt.

– Vi vet att paddlingsintresset är stort i Voxnan och vi för en dialog både med paddlingsförbundet och näringsidkare som hyr ut kanoter i Voxnan. Vi kommer vidta åtgärder för att säkerställa att de som paddlar vet vilka strömmar vi har maskiner i och kommer också ha en fortsatt dialog under projektets gång. Som paddlare får man gärna hålla utkik efter information som vi kommer sätta ut vid iläggningsplatser vid de strömmar där vi arbetar, fortsätter säger Peter Mathisen.

https://www.riversoflife.se/ Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.