Publicerad 2024-04-22

Rivers of Life åkte på värdefull studieresa till Wales: Viktiga lösningar för vattenliv

Nu är det fältsäsong och dags för verkstad på fältet igen inom Rivers of LIFE. Personalen har hämtat både inspiration och kunskap under en resa till norra Wales och det klassiska vattendraget River Dee.

Rivers of Life på studieresa i Wales.

Med på resan var även representanter från Ecostream för LIFE, GRIP on LIFE, och värdar var projeket LIFE River Dee i Wales. Elin Götzmann på Länsstyrelsen i Jämtland lämnar här en rapport från den givande resan, där det studerades viktiga lösningar för värdefullt vattenliv.

Dag 1:

Vi besökte biflöden till River Dee. På förmiddagen Afon Alwen, där vi tittade på en stor vägkulvert i betong som inte fick röras och där lösningen istället blev att placera grova stockar på betongplattan för att öka vattendjupet på betongplattan så att vattendragets alla olika fiskarter skulle kunna passera upp- och nedströms. Sedan tittade vi på en restaurerad sträcka där man tillfört block och grus.

På eftermiddagen besökte vi Afon Tryweryn, där vi bland annat tittade på en fiskfälla där man fångade fisk för avel. Utsättning av avkomman var en kompensationsåtgärd för dämningen av vattenreservoaren som medförde dämning av en 4 kilometer lång sträcka av de bästa lek- och uppväxtområdena för lax i området. Havsvandrande arter har möjlighet att komma högt upp i systemen men nyrekryteringen har negativ påverkan från kanaliserng, jordbruk, dammar och inte minst korttidsreglering från vattenreservoarer som förser 3 miljoner människor med vatten.

På kvällen besökte vi Bala där vi tittade på en översvämningskanal högt upp i River Dee, där projektet gjort åtgärder för att nedströmsvandrande fisk inte ska fastna vid högflöden. Även här tittade vi på en restaurerad sträcka av själva River Dee.

Dag 2

Bestod av regn och åter regn men en fantastisk dag ändå. Betesmarker här är extremt värdefull mark och ingrepp i form av naturvård är inte helt enkel att sälja in hos markägare. Här har man försökt hitta vinning för båda parter, till exempel genom plantering av träd som ska skapa beskuggning till vattendraget men även minskad erosion och markförlust för bonden. Man har även satt ut mycket stängsel för att hindra att betesdjuren ska trampa sönder stränder och vattendrag. För att djuren ska kunna dricka så tar man upp vatten med solcellsdrivna pumpar. Före lunch hann vi också med ett snabbt besök till världsarvet Chirk Aqueduct.

Efter lunch tittade vi bland annat på ett par ställen där man tagit bort eller modifierat betongbarriärer som tidigare hindrat vandrande fisk. Avslutningsvis tittade vi på en kraftig erosionskant där backsvalor byggt bohålor. Även här har man planterat för en framtida kantzon med träd.

Dag 3.

Sista dagen på resan färdades vi längs River Dees huvudfåra. Strax uppströms Llangollen längs River Dee ligger Horseshoe Falls. Ett vandringshinder som endast ett fåtal fiskar lyckas ta sig igenom, huvudsakligen lax, för övriga fiskarter är det totalstopp. Fallet har en hästskoform och avleder vatten till en kanal som är 74 kilometer lång. Både kanalen och fallet är idag ett världsarv vilket gör det otroligt svårt att utföra bra naturvårdsåtgärder. En liten och billig åtgärd som man hoppades på var att öppna en liten bit av fallet och bygga en tröskel. Detta var dock inte möjligt att få tillstånd för, istället blir det ett mångmiljonprojekt där man bygger en lång fiskväg som delvis går under mark för att behålla det visuella intrycket av världsarvet.

Längre nedströms tittade vi på en åtgärd som är tänkt att snart bli av. Erbistock weir, en överfallsdamm som är svår att ta sig upp för hos de flesta arter. Näst intill omöjlig att forcera för bland annat havsnejonöga som det bara finns ett par hundra kvar av i systemet. Flodnejonöga klarar det bättre då de migrerar upp under vårregnen med större vattenmassor. Här har man tänkt ta bort hela dammen och sänka av uppströms vilket också kommer återskapa lämpliga habitat (bild 10).

Sedan bar det av till Chester där man jobbar med att märka fisk för att spåra deras rörelser i River Dee. I huvudsak märker man nejonöga, lax och havsöring men som man kan se så fångas även annat ibland, nu en gädda som fick gå tillbaka omärk samt ett par invasiva upphandskrabbor.

Ett stort tack LIFE Dee River för en superfin vecka, säger vi i Rivers of LIFE, Ecostreams for LIFE och GRIP on LIFE IP.

 

Erbinstock, den troligen 1 000-åriga dammen som sedan byggts på fram till nutid ska till slut bort och alla fiskarter ska åter kunna vandra upp i ån.

Erbinstock, den troligen 1 000-åriga dammen som sedan byggts på fram till nutid ska till slut bort och alla fiskarter ska åter kunna vandra upp i ån.