6. Knåda

Höskörd, gårdarna Olpas, Mångs i Knåda.

Mellan sjöarna Ullungen och Vägnan ligger Sässmanområdet och byn Knåda.

Här flyter Voxna älv fram, på båda sidor omgivet av större och mindre sjöar, våtmarker och lövdungar, marker som med vårfloden översvämmas av vatten. På båda sidor sträcker sig ett utpräglat och urgammalt jordbrukslandskap med åkrar, betade ängar och lador. Gårdarna ligger tryckta mot skogskanten väl skyddade mot älvens översvämningar. Undantaget är gården Näs som ensam ligger mitt ute i beteslandskapet liksom gården Hoppet på södra sidan av älven.

Hans Lidman

Samspelet mellan natur och kultur har bidragit till att området klassats som riksintresse. 150 fågelarter har noterats i området. Det har av författaren Hans Lidman fått benämningen Den sjungande dalen. Redan under 1800-talets mitt var gamla landsvägen, som stryker längs älvens södra strand, omtalad som en av landets allra vackraste vägar.

Målning: Knåda Marknad

Knåda Marknad

Knåda by har genom tiderna varit vida känt för sin årligen återkommande vintermarknad. Här vid gårdarna Hans och Olpas strålade människor samman under några dagar kring den 20 januari, för att köpa och byta varar och för umgås med varandra. Mellan åren 1810 till 1911 präglade Knåda marknad livet i bygden. Kommersen var livlig och knallar anlände i kalla januari från bland annat Jämtland, Dalarna och Västergötland och stod i samspel med vinterresor till Falun, Kopparberget och Hedemora. Marknaderna var viktiga för böndernas ekonomi men också som mötesplats. Bönder, pigor och drängar var där och kunde knyta kontakter och handla varor. För gårdarna i Knåda blev marknaden en stor inkomstkälla. Vissa av gårdar hyrde ut sina rum för övernattning, vid andra var det krog vid den tredje uppläts lokaler för trolleri och akrobatik. Kring marknadsgatan och marknadstorget där det var en stor folkfest.

Senast uppdaterad